EUR/USD - AFTER DRAGHI DUST...
 Oceń wpis
   

 

Wczorajszy Motyw ECB...zwłaszcza Konferencja Prezesa M. Draghi wywołała Skokowy Wzrost Zmienności zogniskowany na Głównej Parze - EUR/USD...

Proponuje zaprezentować GŁÓWNE TEZY PRZEKAZU ze str ECB :

 1. Przegląd European QE nastąpi w grudniu 2016 

3. Stopy Proc w strefie EURO pozostaną na obecnych lub niższych poziomach poza horyzont QE

3. European QE będzie trwało do marca 2017 lub poza ten okres jeśli będzie taka konieczność

 

Kluczowy pozostaje Miesiąc Grudzień , który , jak wszystko na to wskazuje , stanie się miesiącem Strategicznych Decyzji zarówno ze strony ECB jak również FED...

co wpisuje się w Przekaz & Scenariusz ATA ukazany we wpisie 

USD - ECB vs FED with FED FUND FUTURES...

 

Na Obecnym Etapie - the Day after ECB  coraz bardziej Realny staje się Scenariusz ZDYSKONTOWANIA  Czynnika ECB przez EUR/USD...

w ramach którego,

wczoraj nastąpił Wystrzał - SHOT UP EUR/USD -  MAX 1.1038 

dziś rano  z kolei nastąpił Celowy Zrzut kursu EUR/USD < Key Level 1.09 - Strefę Min z BREXIT Day - 26.06.2016 - MIN Sesji  ( na godz wpisu )  wyniosło 1.0877 

 

Zadziałał  tym samym  Scenariusz ATA  SHOT UP & SHOT DOWN...


Konkluzja Inwestycyjna...

one more time...

 Teraz , w odróżnieniu od Sytuacji sprzed roku , na rynkowym horyzoncie poza śledzeniem Wypowiedzi Przedstawicieli FED z Yellen na 1 Planie , pozostaje ARCYWAŻNA WALUTOWA UWAGA...dotycząca bezpośrednio ECB...

Rok temu, nikt nawet nie wspominał o jakichkolwiek Decyzjach ECB , które prowadziłyby do Ograniczenia czy Zakończenia European QE...

Ówczesny  Europejski Kierunek był tylko JEDEN...

Only ONE European Direction - EUROZONE QE...

w ten sposób Europejska Strona Walutowego Medalu EUR/USD praktycznie była pominięta na starcie...

Jedynym  Ówczesnym Motywem był FED...

 Obecnie  ECB wraca co CENTRALNEJ GRY  -  Walutowy Medal odzyskał Dwie Strony...na co wskazują ostatnie wypowiedzi Mario Draghi sugerujące  EUROPEAN TAPERING  QE...

 

Reasumując...

GRUDNIOWE POSIEDZENIA ECB & FED mogą w ten sposób spowodować Ostateczne Przesilenie na Głównej Parze EUR/USD...

 

For Now...

EUR/USD PRESENT KEY LEVEL IS STILL 1.09  - BREXIT DAY LOW ZONE...!!!

 

Liczy się K.Zamk Sesji EU  & US i tym samym Całego Tygodnia...

 

Focus on EUR/USD Key Level 1.09 & 1.0950 

p.s. 

Powrót Krzywej Kursu EUR/USD kolejno  > 1.09 First & 1.0950 Second stanowi Warunek Scenariusza Kontry UP EUR/USD...

Szerszy Strategiczny Scenariusz dla DXY pozostaje jak do tej pory niewzruszony...

zgodnie z marcowym wpisem ATA 

US DOLLAR BIG PICTURE AFTER CENTRAL BANKS DUSTFALL...

 

 

na rynkowym marginesie...

PLN nie traci  proporcjonalnie USD STRIKE...

EUR/USD VS PLN - POLISH POSITIVE DIVERGENCE FACTOR - ZNACZNA RELATYWNA SIŁA PLN na Tle EUR/USD - Kurs EUR/USD Testuje wraz z Dzisiejszym Naruszeniem STREFĘ MIN BREXIT Day  z Key Level 1.09 - ( Reakcja na BREXIT - 26.06.2016 ) natomiast PLN pozostaje znacznie Wyżej - DYSTANS PRZEWAGI PLN - od kilkunastu do kilkudziesięciu groszy poniżej ówczesnych MAX Walut  (  BREXIT Day )  na Crossach PLN...

&

UK POUND , OIL & GOLD nadal nie ulegają DOLAROWEMU UDERZENIU...

UK POUND - PARANORMAL ACTIVITY...

OIL STILL ON GREEN TRACK...

GOLDEN HOLE vs MAINSTREAM GOLD DREAM RALLY...

 

Ku Przemyśleniom...

 

 

EUR/USD  Weekly , Daily & Intraday ( H1 ) Charts :

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Komentarze (0)
USD - ECB vs FED with FED FUND FUTURES...
 Oceń wpis
   

 

 

Tommorow starts...

NEXT BIG FIGHTING MARKET ROUND  :  USD  vs  OTHER  MAIN  CURRENCIES...

 

FED FUND FUTURES wskazują na FED RATE HIKE - DECEMBER 2016...

but

ECB is coming...

 

Na obecnym etapie  zaprezentowany w marcu 2016 Preferowany Scenariusz ATA zakładający Globalną Aprecjację USD jest jak najbardziej Aktywny...

Jego Realizacja przebiega zgodnie z Układem Fal Elliotta , ukazanym w ramach wpisu ATA z 19 marca 2016 - kwartał po Pierwszej  od lat Podwyżce  Stóp Proc dokonanej przez FED w grudniu 2015...

US DOLLAR BIG PICTURE AFTER CENTRAL BANKS DUSTFALL...

 

one more time...

DXY ELLIOTT WAVES STRUCTURE...

Kluczowy pozostaje Długoterminowy Obraz Indeksu Dolarowego DXY...

Zwłaszcza w pryzmacie Teorii Fal Elliotta, zgodnie z którą  bez względu na to czy realizuje się Wariant Impulsu 1-5 czy Korekty A-B-C ( 3-3-5 ) to...

to wewnętrzna Struktura 1'- 5' powinna być dokończona...

 

Teoretyczny Zasięg 5'  to 107 wynikający z Równości  5' = 1' 

 

Na obecnym Etapie , kiedy do  Połowy Grudnia 2016  (  December FED Meeting  13 -14.12 ) pozostały praktycznie 2 miesiące...

należy dodatkowo wziąć pod uwagę Schemat Gry Smart Money  dokładnie sprzed roku - October 2015 , kiedy pod wpływem Oczekiwanej w Grudniu 2015 Podwyżki Stóp by FED , został aktywowany dynamiczny impuls spadkowy EUR/USD , który zakończył się 2 grudnia 2015...a więc 2 tygodnie przed faktycznym ówczesnym Werdyktem FED  ( 16.12.2015 ) ...

 

Jednak  Teraz , w odróżnieniu od Sytuacji sprzed roku , na rynkowym horyzoncie poza śledzeniem Wypowiedzi Przedstawicieli FED z Yellen na 1 Planie , pozostaje ARCYWAŻNA WALUTOWA UWAGA...dotycząca bezpośrednio ECB...

Rok temu, nikt nawet nie wspominał o jakichkolwiek Decyzjach ECB , które prowadziłyby do Ograniczenia czy Zakończenia European QE...

Ówczesny  Europejski Kierunek był tylko JEDEN...

Only ONE European Direction - EUROZONE QE...

w ten sposób Europejska Strona Walutowego Medalu EUR/USD praktycznie była pominięta na starcie...

Jedynym  Ówczesnym Motywem był FED...

 

Teraz ECB powrócił do GRY -  Walutowy Medal odzyskał Dwie Strony...na co wskazują ostatnie wypowiedzi Mario Draghi sugerujące zakończenie European QE...

 

Europejski Czynnik powinien być tym samym bacznie śledzony z racji najbliższego czwartkowego Posiedzenia ECB ( 20.10.2016 )...

 

W tym miejscy należy konsekwentnie  po raz N-ty przytoczyć SLOGAN ATA...iż...

 

Kluczowa , jak zawsze,  pozostaje Ostateczna Reakcja Smart Money... !!!

 

ATA MIND OVER MARKETS...

ATA MARKET MODEL : 

First...Market Motive...

Second...Market Technical Formation...

 

Motyw -  Posiedzenie ECB - ( Impulsy Informacyjne dot. European QE )  vs Jednostronny PRO-DOLAROWY  Przekaz   Mainstreamu Informacyjnego...

 

Formacja Techniczna -  EUR/USD & DXY   RANGE...

 

EUR/USD  Key Level  1.0950 

 

DXY -  Key Levels  95  ;  97.50  ; 98  & Finally 100...

 

Konkluzja Inwestycyjna...

W ramach Średnioterminowego Scenariusza Wzrostowego USD ( Październik - Grudzień 2016 )...

należy  uwzględnić Wariant Kontry Spadkowej pod wpływem Motywu ECB...

Warunek Aktywacji Kontry...

Obrona Key Level 1.0950 an EUR/USD oraz Kontra Spadkowa DXY - Cofnięcie poniżej Key Level 97.50...

 

na rynkowym marginesie...

należny bezwzględnie zaznaczyć ,  iż ostatni Flash Crash na GBP/USD  miał również istotny wpływ na Wzrost DXY > Key Level 97.50 - Test & Weekly Close 98..

UK POUND - PARANORMAL ACTIVITY...

a

 Kruszce   ( ZŁOTO & SREBRO ) nie uległy, podczas ostatnich sesji Impulsowi Wzrostowemu USD

GOLDEN HOLE vs MAINSTREAM GOLD DREAM RALLY...

 

&

wziąć pod uwagę Treść wraz z Sygnałami z wpisów ATA...w tym ostatniego dot. Ropy...

CENTRAL BANKS - ALL TALK & NO ACTION - ONE BIG TIME GAME...

USD ( short term ) PEAK after FED MINUTES...

OIL STILL ON GREEN TRACK...

 

 

DXY & EUR/USD Monthly & Weekly Charts :

 

18.03.2016

 

 

 

14.10.2016

 

 

 

 

 

 

   

Komentarze (15)
OIL STILL ON GREEN TRACK...
 Oceń wpis
   

 

 

Naturalna Kontynuacja wpisów ATA dot. Ropy Naftowej chronologicznie...

 

  29 lipca 2016   -  OIL SHOT DOWN - NO SUPRISE for ATA...

  6 sierpnia 2016   -  OIL - BLACK GOLD COME BACK...

  20 sierpnia 2016 - OIL - Market & Mainstream Media Trends...

 

Na obecnym etapie po ukończeniu prawego ramienia  Formacji Invert H& S nastąpiło wybicie powyżej Linii Szyli w/w Struktury związanej z psychologicznym Key Level 50 USD za baryłkę...

Na uwagę zasługuje Fakt , iż krzywa kursu Ropy utrzymała się cały ostatni tydzień > Key Level 50 USD...

co znaczenie zwiększa Prawdopodobieństwo Skutecznego Wybicia powyżej Linii Szyi i tym samym realizacji ukazanego ex ante  Preferowanego Scenariusza Warunkowego ATA  wskazującego na Aprecjację BLACK  GOLD  mimo gremialnego stricte negatywnego trendu informacyjnego kreowanego przez mainstream...

 

one more time...

ATA MIND OVER MARKETS...

ATA MARKET MODEL : 

First...Market Motive...

Second...Market Technical Formation...

 

Motyw -  Kurs Ropy - Zamk. Tygodnia   >  Key Level 50 USD  vs Negatywne Sygnały Mainstreamu Informacyjnego 

 

Formacja Techniczna -   Active  Invert H&S  - Weekly Chart 

 

 

Na uwagę zasługuje odporność Ropy na Globalną Siłę USD...

DXY - Impuls Wzrostowy ze str Key Level 95 do str Key Level 98...

a przecież de facto...

FED TIME GAME Scenario ... aktywowanym w   2014 roku z incydentem z grudnia 2015... pozostaje AKTYWNY...

FED-Day - TIME GAME- ATA Preferred FED & Markets Scenario

i nawet   kolejny , po roku od grudnia 2015 , symboliczny ruch  by FED  w grudniu 2016  ( obecne wskazania FED FUND FUTURES... ) drastycznie tego Scenariusza nie zmieni...

 

So Where is hidden  MARKET ABUSH...!!???

on DXY or OIL ...!!???

 

hmm...

The Main Answer should give ECB on 20.10.2016...!!!

 

DXY - KEY LEVELS : 98 & 100 

OIL - KEY LEVEL 50 USD 

 

na rynkowym marginesie...

OIL DEALS MARKET CARDS...

w ten sposób ROPA  pozostaje także Kluczowym Wektorem dla Wall Street & pozostałych Rynków Akcji...

Odradzająca się Gospodarka kreuje popyt na Ropę...w ten sposób Wzrost Ropy potwierdza Wzrost Gospodarczy...

tym samym Aprecjację Indeksów na Wall Street...

co potwierdzają de facto wrześniowe wykresy zamieszczone w poniższym wpisie ATA

WALL STREET & USD - SEPTEMBER BIG PICTURE...

 

 

OIL & DXY Weekly Charts :

 

 20.08.2016 

 

 

 

14.08.2016

 

 

 

 

 

Komentarze (0)
USD ( short term ) PEAK after FED MINUTES...
 Oceń wpis
   

 

 

Po raz N-ty , na przestrzeni ostatnich miesięcy Protokół z Posiedzenia FED , tym razem z Września  ad 2016 ,  " zelektryzował " Inwestorów z pomocą niezastąpionego, w procesie nagłaśniania Motywów powiązanych z Bankami Centralnymi , Mainstreamu Informacyjnego...

Jak zawsze Członkowie FED byli podzieleni w kwestii Terminu kolejnej Podwyżki Stóp Proc...

 Innymi słowy CENTRAL BANKS  NIHIL NOVI...

zgodnie z wrześniowym wpisem ATA...

CENTRAL BANKS - ALL TALK & NO ACTION - ONE BIG TIME GAME...

 

FED TIME GAME Scenario ... aktywowanym w   2014 roku z incydentem z grudnia 2015... pozostaje AKTYWNY...

FED-Day - TIME GAME- ATA Preferred FED & Markets Scenario

 

oczywiście dzięki zręcznym posunięciom Janet Yellen...

 

 

Yellen' s  MAIN ROLE in  GLOBAL CENTRAL TIME GAME ...

 

Oczywiście należy mieć na względzie Odczyty FED FUND FUTURES , które obecnie wskazują na GRUDZIEŃ 2016 jako Najbliższy Termin   NEW RATE HIKE ...

co w idealny wręcz sposób wpisywałoby się w  Preferowany Scenariusz ATA, który zakładał ex ante , iż ewentualnie kolejny ruch FED nastąpi po roku od grudnia 2015 ...gdyż będzie to pierwszy  " WOLNY " przedział czasu zarówno po BREXIT VOTE ...now BREXIT &  US PRESIDENT ELECTION ...

kiedy emocje głównie polityczne & rynkowe już opadną...

 

Reasumując nadal zatem USD jest grany  zgodnie ze Schematem " w nadziei na... "

na NEW FED RATE HIKE CYCLE...!!!

 

but REALITY  MARKET PICTURE  still looks like   FED TIME GAME...

 

gdyż w żaden sposób obecna ŚCIEŻKA DECYZJI FED...poczawszy do 2014 roku z  incydentem - grudzień 2015 , nie przypomina wcześniejszych Cykli Podwyżek Stóp...

 

Począwszy od wczorajszego FED MINUTES , z elementem naruszeń intraday,  przeważa proces Aktywacji Kontry Spadkowej USD po Upublicznieniu Motywu...

 

Reasumując GRA OD MOTYWU DO MOTYWU pozostaje DOMINUJĄCA...

Now Focus on...

Next  ECB Motive...  ( Oct.20.2016 ) 

&

Fibonacci Retracement Levels...

 

Kluczowy  Schemat , który w tych warunkach cały czas się sprawdza   w Segmencie Walut w pryzmacie czasu &  ostatecznym kierunku uderzenia Smart Money to  ...

Schemat ATA Shot Up & Shot Down...for USD

 

pod wpływem Motywów Centralnych - tym razem FED MINUTES...

Schemat by ATA prezentowanych ex ante jako PREFEROWANY...!!!

 

Fałszywy Trend Informacyjny jest z kolei non stop wykorzystywany przez Smart Money perfekcyjnie ...

 

na rynkowym marginesie...

to jak GLOBALNE DOLAROWE PRZESILENIE wpływa na Waluty EM..w tym PLN widać precyzyjnie od 1 godz dzisiejszej sesji w EU...

 

 

 

EUR/USD  & GBP/USD Daily Charts : 

 

 

 

 

 

Komentarze (8)
UK POUND - PARANORMAL ACTIVITY...
 Oceń wpis
   

 

Na Wstępie proponuję cofnąć się do lutego 2016...

to...

 First - Create...

BRITISH  POUND CHESS GAME 

&

Second...

Look...

How  False Information Trend works...!!???

Make sure...

How  CABLE GAME Phase before &  after BREXIT VOTE looks like...!!???

 

1.  LUTY 2016...

Great Britain - Great Deal - Great Pound...!!???

BRITISH ASSETS SCHIZOPHRENIA After Great EU-UK Deal...

 

 

2. CZERWIEC 2016

BREXIT CONSEQUENCES - FIRST IN EUROZONE...

 

3. LIPIEC 2016 

BREXIT TIME GAME...Look at Crises History Cards...

 

by spostrzec dokładnie ROZWÓJ SYTUACJI na  UK CABLE w kolejnych tygodniach after BREXIT Day...

CURRENCIES BETWEEN FED & BOJ...

MARKETS after CENTRAL WAVE...

After RBA...Before BOE...

After Second Central Wave - BOE & RBA...

ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego z w/w wpisów ATA , który  ZANEGOWANIE Formacji Invert H&S on GBP/USD 

aktywując w ten sposób Kontrę Spadkową Funta...

zgodną ze Schematem BASKERVILLE DOG...

której Negatywne Konsekwencje dla UK CABLE widać już w ramach wpisów ATA : 

z  13 sierpnia 2016

CENTRAL BANKS NEXT ROUND : BOE - RBA - RBNZ VS FED...

&

z 18 września 2016 

FED VS BOJ - DEVIL VS ANGEL of MAINSTREAM MEDIA...

 

należny nadmienić , iż ROZEGRANIE OWEJ BRYTYJSKIEJ PARTII WALUTOWYCH SZACHÓW nie było jednoznaczne, gdyż  w tym okresie po Schemacie Psa Baskervillów zostały aktywowane kolejne Formacje Techniczne :

W w Str Key Level 1.2850 

&

M w str Key Level 1.3480 - 1.3450 

po utworzeniu której i wyłamaniu w dół z Kanału Wzrostowego ( Key Level 1.33 )   Ostatecznie  rozbite zostały Kluczowe Poziomy  Wsparcia :

 Key Level 1.30 

After BREXIT Min  Str Key Level 1.28  ( 1.2794 )

 

co doprowadziło w konsekwencji do Nocnego Uderzenia w Funta przeprowadzonego przez  Smart Money 

Godziny Nocne w fazie startowej handlu w Azji z Czwartku na Piątek ...

Celowe Uderzenie w Rynek o Relatywnie Niskiej Płynności w godzinach nocny doprowadziło do tzw. UK CABLE FLASH CRASH 

 

CABLE SHOT DOWN  Target ukształtował się w Str Key Level 1.20 ( min 1.1973 ) 

 

Kwestia Otwarta czy chodziło o Strike .1.20 by skasować Zysk z Shorts GBP/USD  i równocześnie odwrócić Pozycje na Longs GBP/USD 

wykorzystując nocny zanik płynności na stricte europejskiej walucie podczas startu azjatyckiej sesji oraz zapewne aktywacje wszelkich zleceń stop loss , których aktywacja zakcelerowała Błyskawiczny Impuls Spadkowy Funta...

by następnie równie błyskawicznie doprowadzić akceleracji Kontry Wzrostowej Funta - długi dolny cień dziennej świecy... (  Impuls Up ze str 1.20 do str 1.25 ) 

 

Reasumując w/w UK CABLE FLASH CRASH z dużym prawdopodobieństwem mógł doprowadzić do tzw Wykończenia  Całej Fazy Spadkowej After BREXIT Day ...

SKALA  DEPRECJACJI FUNTA   - 30 FIGUR ...!!! 

 Down Trend  from   Key Level 1.50  to  Key Level 1.20 ...

skłania do postawienia własnie takiej TEZY ATA ...

tym samym...

Preferowany Scenariusz Warunkowy ATA zakłada  Wyczerpanie Potencjału Spadkowego na GBP/USD...

 

JEDNAK BEZWZGLĘDNA UWAGA  & WARUNEK 

Na Obecnym Etapie oprócz dolnego cienia dziennej świecy ( 4 figury ) konieczne jest ukształtowanie Formacji Odwrócenia Trendu ze Spadkowego na Wzrostowy...

Wzrostowy np  do Marca 2017 , kiedy Procedura BREXIT-u ma być formalnie Aktywowana przez Brytyjczyków ...

zgodnie z...

ATA MIND OVER MARKETS...

ATA MARKET MODEL : 

First...Market Motive...

Second...Market Technical Formation...

 

Motyw -  after BREXIT Complete Down Trend Structure  with Last  FLASH CRASH - błyskawiczne  wykończenie Impulsu Spadkowego z Targetem 1.20 

Formacja Techniczna - np W or Invert 2B w str Key Level 1.20 - chociażby w formie jeszcze jednego wtórnego Shot Down do Str Key Level 1.20 - tym samym utworzenie drugiego dolnego cienia dziennej świecy...

 

Podsumowując...

LAST NIGHT UK CALBE PARANORMAL ACTIVITY była spowodowana przez Celowe Uderzenie Smart Money by doprowadzić do  STRIKE KEY LEVEL 1.20...

 

na rynkowym marginesie...

Teraz Czas 

na 2  Debatę Prezydencką w USA  ( już dziś ) 

&

Sezon Wyników na Wall Street ( start 11.10 ) 

 

Uwaga...jutro in USA Columbus Day zatem aktywność może być ograniczona...

 

 

GBP/USD Daily Charts :

 

27.07.2016 

 

 

 

29.07.2016

 

 

 

2.08.2016

 

 

 

4.08.2016

 

 

 

12.08.2016

 

 

 

16.09.2016

 

 

 

7.10.2016

( uwaga ze względu na przesuniecie czasowe o 1 H Flash Crash jest widoczny w ramach sesji czwartkowej - dodatkowa dzienne świeca jako świeca piątkowa  - Shot Down nastąpił bowiem pomiędzy 24 a 1 w nocy  z czwartku na piątek ) 

 

 

Komentarze (5)
GOLDEN HOLE vs MAINSTREAM GOLD DREAM RALLY...
 Oceń wpis
   

 

W bezpośrednim nawiązaniu do wpisów ATA

z 13 kwietnia 2016...

DXY - STRATEGIC VIEW...NOT SO FAST EURO & GOLD...

&

z  2 października  2016...

WALL STREET & USD - SEPTEMBER BIG PICTURE...

 

Niech za rodzaj wstępu posłuży cytat  z 2 października 2016 - ex ante Last Gold Shot Down :

 "  nie trzeba nikogo zbyt usilnie przekonywać jak Kierunek S&P500 wraz z DXY będzie wywierał  presję na pozostałe Rynki & Aktywa chociażby w podstawowym istotnym pryzmacie DM vs EM...z elementem Segmentu Surowców oraz Kruszców,  w przypadku których nagłaśniany , przez mainstream informacyjny , Wzrost stanowi wręcz " rynkowy pewnik "...  "

 

W/w   ZŁOTY & SREBRNY   " PEWNIK "  , który wręcz w zmasowany sposób był propagowany przez mainstream informacyjny , zadziałał  PERFEKCYJNIE...

Preferowany Scenariusz Warunkowy ATA ukazujący WZROST USD , przez to SPADEK pozostałych Walut oraz Kruszców jest realizowany...

 

na rynkowym marginesie...

one more time...

Szczypta ZŁOTEJ Historii na Blogu ATA :

8.2011 -  strefa szczytów  1900-2000 USD za uncję na GOLD 

GOLD... czy też już GOLDI...

Wstrzeleni w GOLD...!!!

4.2013 -  trend spadkowy

GOLD - 1550 USD The Thin Red Line

6-7-8 &10.2015

GOLD - NO FOOL BUYING NOW...

GOLD vs FED or FED vs GOLD...

GOLDEN SIGN...

SILVER & GOLD VS USD...

 

A przecież de facto  Silny Sygnał Kupna Złota wystąpił pod koniec 2015 w str Psychologicznego Key Level 1000 USD...

Invert 2B & Ending Diagonal  Formations

sensu stricte Invert 2B w strefie dolnego ograniczenia Formacji Klina Końcowego...

dokładnie gdy mainstream  informacyjny słał w inwestycyjny eter groźby przełamania owego 1000 USD i w konsekwencji dalszych spadków...

 

 

Reasumując 

" ZŁOCI INWESTORZY " znaleźli się  obecnie kolejny już raz  na przestrzeni ostatnich miesięcy w  " ZŁOTEJ DZIURZE "...

 

a przecież  Sygnały Ostrzegawcze były bardzo czytelne...

Chronologicznie...

 

Brak Kontynuacji Wzrostu Złota after BREXIT..

BREXIT TIME GAME...Look at Crises History Cards...

 

Brak Wzrostu Złota mimo ukazywanego medialnie  ostatniego  " włoskiego kryzysu bankowego " ...

ITALIAN BANKS - PERFECT ITALIAN JOB...

 

Brak Aprecjacji Złotego Kruszcu  mimo ukazywanego medialnie  " upadku " & " bankructwa " Deutsche Banku...

DEUTSCHE BANK in EYE OF THE MEDIA STORM ...

DEUTSCHE BANK - NEW SPECIAL NEWS - HEDGE FUNDS FEAR ...

DEUTSCHE BANK STRIKES BACK...

 

a w Rynkowej Konsekwencji  - stricte techniczny Sygnał GOLD OFF...

Aktywna Formacja Podwójnego Szczytu - M  w Strefie Key Level 1375 - 1370  USD za Uncję Złota...

 

NOW...

po  ponad 100  Dolarowym Oberwaniu Kursu Złota - 100 USD GOLD SHOT DOWN...

kiedy pojawiają się  jak zawsze  " spóźnione " o ową  Setkę ...Newsy w stylu... " Złoto przestaje lśnić... "

Ku Przemyśleniom...

 

Focus on next Technical Formation...of course GOLDEN like GOLD...!!!

&

Focus on Fibonacci  Ret Zones...!!! 

 

Of course...

Don't forget NEXT BIG MARKET MOTIVES : 

 

 1. Second US Presidential Debate - 9 October

  

 2 . New Earning Season  starts  11 October 

 

&  Neverending Story of  News from FED , ECB & BOJ...

 

 

 

DXY  ,   GOLD  ,   LONG GOLD  ETF  vs  SHORT  GOLD  ETF Charts  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (0)
WALL STREET & USD - SEPTEMBER BIG PICTURE...
 Oceń wpis
   

 

Bezpośrednia Kontynuacja wrześniowych wpisów ATA...

 

WALL STREET after CENTRAL STATUS QUO WAVE...

&

FED VS BOJ - DEVIL VS ANGEL of MAINSTREAM MEDIA...

 

Podsumowując WRZESIEŃ 2016 , który według  mainstream media  , forsujących scary information trend...

maił być równie bolesnym miesiącem jak ten sprzed 8 lat poprzez  analogię z  Lehman Brothers , tym razem z Deutsche Bank w roli NEW FALLING  BANK GIANT...

 

DEUTSCHE BANK in EYE OF THE MEDIA STORM ...

DEUTSCHE BANK - NEW SPECIAL NEWS - HEDGE FUNDS FEAR ...

DEUTSCHE BANK STRIKES BACK...

 

mimo wszechobecnego strumienia Black Visions of September 2016 ...

Preferowany Scenariusz Warunkowy ATA był 180 stopni odmienny -  GLOBAL RISK ON...

cytat z wpisu ATA -  28 września :

Medialne Porównywane  DB z  Lehman Brothers oraz w konsekwencji wieszczenie NEXT CRASH  to skrajna pomyłka & niezrozumienie...

Kwestia otwarta czy jest to działanie celowe... "

 

Oczywiście kolejne Rafy na Rynkowym Szlaku jawią  się już na horyzoncie w kolejnych miesiącach...

For Now...

MAIN GLOBAL MOTIVE for Smart Money is US PRESIDENTAL ELECTION -  November 8 , 2016...

mainstream media -  WARNING TRUMP  DISASTER 

but Remember...

IT'S  A LIAR'S POKER...!!!

 

still rules FED TIME GAME Scenario by ATA...

FED TIME GAME Scenario ... utrzymywany od  2014 roku z incydentem z grudnia 2015...

FED-Day - TIME GAME- ATA Preferred FED & Markets Scenario

 

Oczywiście bezapelacyjnie...

Kluczowa , jak zawsze,  pozostaje Ostateczna Reakcja Smart Money... !!!

 

zgodnie z...

ATA MIND OVER MARKETS...

ATA MARKET MODEL : 

  First...Market Motive...

 Second...Market Technical Formation...

 

Motywy :

 Last Motive - Central Banks Verdicts  & First Presidential Debate  TRUMP vs CLINTON  

 

  Next Motive -  Another  Presidential Debate  TRUMP vs CLINTON  & FINAL DAY - 8 November 2016 - US PRESIDENTAL ELECTION  DAY 

 

Formacje  Techniczne

 

Wall Street - S&P500 

 Active Invert   H&S  

1.  2150  - 2100 pkt - First Support Zone...

2. 2000 pkt -  Second Support Zone -  Invert H&S Neck Line Zone 

 

MACD Factor : 

Monthly MACD  Active Buy Signal...

 

 

DXY  - US DOLLAR INDEX 

Monthly Range 92.50 - 100 pkt  with Present Key Level 95 pkt

z Elementem Połowy Kanału Horyzontalnego - Key Level 95 pkt , który na obecnym etapie stanowi Strefę Wsparcia dla  USD...

 

Reasumując...

US SHOW MUST GO ON...!!!

 

na rynkowym marginesie...

nie trzeba nikogo zbyt usilnie przekonywać jak Kierunek S&P500 wraz z DXY będzie wywierał  presję na pozostałe Rynki & Aktywa chociażby w podstawowym istotnym pryzmacie DM vs EM...z elementem Segmentu Surowców oraz Kruszców,  w przypadku których nagłaśniany , przez mainstream informacyjny , Wzrost stanowi wręcz " rynkowy pewnik "...

Now Mainstream probably starts Hunting for the Red October...

but for sure...

ALCOA starts New Earning Season at 11 October...

 

 

S&P500 & DXY Monthly Charts :

 

 

 

 

 

 

Komentarze (3)
DEUTSCHE BANK STRIKES BACK...
 Oceń wpis
   

 

 

Kontynuacja  ostatnich wpisów  ATA dot Deutsche Banku...

 

DEUTSCHE BANK in EYE OF THE MEDIA STORM ...

&

DEUTSCHE BANK - NEW SPECIAL NEWS - HEDGE FUNDS FEAR ...

 

Niech za Wstep posłużą Cytaty  z wczorajszego wpisu ATA ...

"  Jedno jest Pewne - ta Akcja Medialna  była  od A do Z  - CELOWA...!!!

 Owym Celem było WYWOŁANIE PANIKI  & w następstwie kolejny ZRZUT AKCJI...

ZRZUT w CELU   " WZIĘCIA "...   " 

&

"  After Last Hedge Fudns News now we should  wait for Another Impulse... " 

 

Przedwczorajsze Tapniecie  Kursu DB w USA &  wczorajsze poranne w Europie rzeczywiście było CELOWE...!!!

Perfekcyjnie zadziałał Schemat ATA SHOT DOWN & SHOT UP...

&

"  Fantastycznym  zbiegiem okoliczności " - oczywiście dla rynkowego tłumu...a nie Kreatorów   DB BLACK NEWS  &  SHOT DOWN ...

rzeczywiście zgodnie z...  " Another Impulse " by ATA  wczoraj pojawiły sie NEXT ..this time...GOOD NEWS...

 

First DB Information Impulse :

Deutsche Bank CEO John Cryan Memo Impulse :  

"  Deutsche Bank has strong fundamentals...  "

Some forces in the markets are currently trying to damage this trust. "

Kwestia pozostaje otwarta KTO...

Zapewne Konkurencja pragnąca przejąc Aktywa bądź Klientów DB...

realna analogia z Lehman Brothers vs Goldman Sachs, który szczególnie " przyczynił sie " do Upadku Lehman Brothers...

przy równoczesnej mega-pomocy AIG....

 

 "  Context of the bigger picture: Deutsche Bank overall has more than 20 million clients...

vs 

Thursday News 

 "  ABOUT 10 HEDGE FUNDS SAID TO HAVE CUT DEUTSCHE BANK EXPOSURE "

 

PERFECT  DB CLIENTS  RELATIONSHIP 

20.000.000  VS   10 

 

 

Second  DB Information Impulse :

"  DB  is closing in on a $5.4 billion settlement with the US government... "  

vs 

Elier News 

"  it may be subject to $14 billion in fines  by US regulators "  

 

 ANOTHER  DB   RELATIONSHIP 

5.4  VS   14   (  USD Billion ) 

 

W/w Impulsy Informacyjne , przewidziane przez ATA ex ante , spowodowały  ukazany z wyprzedzeniem ZWROT  na Rynku Akcji DB po CELOWYM ZRZUCIE...

 

ATA PREFEERED SCENARIO - SHOT DOWN & SHOT UP WAS ACTIVATE... 

 

W/w ZWROT  DB  pomógł w zdecydowany sposób Segmentowi Banków notowanych w Europie & USA i tym samym Indeksom DM Akcji...

 

Rzeczywista Aktywacja Long nastąpiła w Momencie Powrotu Kursu DB > KEY LEVEL 10 EURO...

 DB - INVERT 2B FORMATION -  KEY LEVEL 10 EURO 

 

w wyniku dynamicznego wzrostu poranna europejska Luka Wyczerpania została zamknięta...

 

p.s. 

Focus on Volume...

 

 

 

Deutsche Bank  Intraday ( H4 ) Charts :

 

ex ante...

Friday Morning - Shot Down

 

 

 

 

ex post...

Friday Evening  - Shot Up 

 

 

 

Komentarze (0)
DEUTSCHE BANK - NEW SPECIAL NEWS - HEDGE FUNDS FEAR ...
 Oceń wpis
   

 

W bezpośrednim nawiązaniu do wpisu ATA...

DEUTSCHE BANK in EYE OF THE MEDIA STORM ...

Wczoraj podczas Sesji US pojawił się NEW DB NEWS...

 

"  ABOUT 10 HEDGE FUNDS SAID TO HAVE CUT DEUTSCHE BANK EXPOSURE "

 

 

kurs DB siłą owego  Impulsu Informacyjnego  oczywiście dynamicznie spadł...

a przez przeszło godzinę Talking Heads  Group on Bloomberg zastanawiali się co ów w/w News tak naprawdę oznacza...

Jedno jest Pewne - ta Akcja Medialna  była  od A do Z  - CELOWA...!!!

 

Owym Celem było WYWOŁANIE PANIKI  & w następstwie kolejny ZRZUT AKCJI...

ZRZUT w CELU   " WZIĘCIA "...

 

Remember...

Kluczowa , jak zawsze,  pozostaje Ostateczna Reakcja Smart Money... !!!

 

Na obecnym etapie sesji europejskiej trwa Obrona Psychologicznego Key Level 10  EURO..

Oczywiście teraz Najważniejszy pozostaje Wynik BITWY  w ramach Dzisiejszej LUKI...!!!

realnej tzw. Luki Wyczerpania...

Ważny K.Zamk Sesji  EU & US -  tym samym Całego Tygodnia...

 

After Last Hedge Fudns News now we should  wait for Another Impulse...

 

one more time...

Kurs Deutsche Banku  stanowi  Wyznacznik dla  Kierunku Notowań Sektora Bankowego przede wszystkim w Europie...jak również w USA...

 

na rynkowym marginesie...

gdy kurs  DB spadał z pułapu 100 EURO  obowiązywało  RYNKOWE " MILCZENIE WILKÓW " 

gdy teraz kurs DB oscyluje w str 10 EURO   MEDIALNA KARUZELA NEWSÓW kręci się z sesji na sesję coraz szybciej...

Ku Przemyśleniom...

 

 

Deutsche Bank  Intraday ( H4 ) Chart :

 

 

Komentarze (3)
DEUTSCHE BANK in EYE OF THE MEDIA STORM ...
 Oceń wpis
   

 

Akcje Deutsche Banku zostały  błyskawicznie przecenione...

po pierwsze po żądaniu  przez Departament Sprawiedliwości  USA 14 mld USD od DB...

po drugie po weekendowych Newsach zgodnie z którymi Kanclerz Merkel odrzuciła możliwość pomocy publicznej dla DB...

Dziś z kolei Die Zeit donosi, iż jednak  RZĄDOWY PLAN RATUNKOWY  dla DB jest przygotowywany...choć równocześnie pojawią się dementi z ust samego Niemieckiego Ministra Finansów...

Reasumując   SPEKULACJA DB jest kontynuowana...

de facto zgodnie z Preferowanym Scenariuszem ATA dot. DB ukazanym kolejno...

listopad 2015

Deutsche Bank - Truth Vector of European Bank Sector

luty 2016

Deutsche Bank or Deutsche Casino ...

kwiecień 2016

Deutsche Bank - Deutschland , Deutschland UNTER alles...

lipiec 2016 

DEUTSCHE BANK beyond Today Earnings...

 

Cały Czas Kluczowa pozostaje Kwestia , czy skrajnie zła passa zostanie ostatecznie zakończona...

w momencie skrajnych Newsów dot. Bankructwa Niemieckiego Bankowego Giganta...

 

ATA MIND OVER MARKETS...

 

ATA MARKET MODEL : 

First...Market Motive...

Second...Market Technical Formation...

 

Motyw - Medialny Upadek DB vs Rządowy Plan Ratunkowy

Formacja Techniczna -   Invert 2B    w Strefie Key Level 13  EURO... 

STRICTE 13.38 EURO - LOW from Lehman Time - 2009 Year...

 

na rynkowym marginesie...

Medialne Porównywane  DB z  Lehman Brothers oraz w konsekwencji wieszczenie NEXT CRASH  to skrajna pomyłka & niezrozumienie...

Kwestia otwarta czy jest to działanie celowe...

 

Now Focus on Key Level 10 & 13 EURO...

Special Focus on Weekly MACD...

 

Remember...

Kurs Deutsche Banku  stanowi  Wyznacznik dla  Kierunku Notowań Sektora Bankowego w Europie...

 

 

 

Deutsche Bank Charts :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (3)
WALL STREET after CENTRAL STATUS QUO WAVE...
 Oceń wpis
   

 

 

W bezpośrednim nawiązaniu do...

CENTRAL BANKS - ALL TALK & NO ACTION - ONE BIG TIME GAME...

&

 
Tytułem wstępu cytat z w/w wpisu ATA z 10 września 2016
 
"  

Draghi & Rosengren Speech  to TYLKO RODZAJ MOTYWU dla Smart Money do Aktywacji Uderzenia...!!!

 

Bezpośredni Dowód  - FED FUND FUTURES wskazują , nie od dziś , iż PIERWSZY PRAWDOPODOBNY TERMIN KOLEJNEJ PODWYŻKI STÓP PROC TO GRUDZIEŃ 2016 

co wpisuje się w...

FED TIME GAME Scenario ... utrzymywany od  2014 roku z incydentem z grudnia 2015...

FED-Day - TIME GAME- ATA Preferred FED & Markets Scenario

 

First...

Cytat z wpisu ATA z 21 sierpnia 2016 

NASDAQ(S) - Big Picture - 18 Months Over 2000 year Top...

Dynamika Trendu Preferowanego - Wzrostowego  w Segmencie Akcji Technologicznych ( & nie tylko )  może być znacznie wzmocniona w przypadku przepływu środków finansowych z Rynków Obligacji, które niejednokrotnie charakteryzują się Negative Yields... " 

Obecny  Wyznacznik Spadku  Ryzyka 

GERMAN 10Y BOND YIELD - EUROPEAN RISK ON/OFF VECTOR...

 

Second...

Sygnały Zakończenia  Hossy w Segmencie Długu powinny  z dużym prawdopodobieństwem   Wzmocnić Wzrost Akcji po  obecnym   Global Stock Shot Down ...    "  

 

 

KONKLUZJA INWESTYCYJNA ATA  pozostaje  tym samym niezmienna...

gdyż jak ukazuje to historia , za każdym razem Indeksy Akcji rosły podczas Fazy Podnoszenia Stóp Procentowych...

A kolejne Sygnały Normalizacji  Polityki Pieniężnej pochodzące ze strony Banków Centralnych wskazują na WYGASZANIE OGNISK KRYZYSOWYCH...!!!     

 

Oczywiście bezapelacyjnie...

Kluczowa , jak zawsze,  pozostaje Ostateczna Reakcja Smart Money... !!!

 

zgodnie z...

ATA MIND OVER MARKETS...

ATA MARKET MODEL : 

  First...Market Motive...

 Second...Market Technical Formation...

 

Motyw -  Last Motive - Central Banks Verdicts  

                 Next Motive -  First Presidential Debate  TRUMP vs CLINTON  ( Tomorrow ) 

 

Formacja Techniczna - S&P500 

Short Term -  Fighting  in a Last Gap Zone  after Testing  38.2% Fib Ret. - 2120 

 

Long Term  - Active Invert   H&S - Present Pull Back to Support Zones 

1. 2100 pkt - First Support Zone...

2. 2000 pkt -  Second Support Zone -  Invert H&S Neck Line Zone 

 

MACD Factor : 

Daily MACD  Buy Signal is Active...

Monthly MACD also for Now...but we should wait for Monthly Close - 30 September...

&  look carefully at Weekly MACD Sell Signal...

 

 

Remember ...

 

STOCKS PREFERED TREND HAS ONLY ONE DIRECTION - UP...!!!

 

So...

FOCUS ON  DAILY  GAP  ,  FIB RET  & MACD...!!!

 

p.s. 

Now...after Central Verdict Wave...Smart Money back  to ...

" CENTRAL TALKING HEADS "

&

MACRO MOTIVES...!!!

 

Of course...

Don't Forget  First Presidential Debate  TRUMP vs CLINTON  ( Tomorrow Mon, Sept. 26)

 

 

S&P 500  Monthly  ;  Weekly & Daily   Charts :

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (3)
CENTRAL BANKS - ALL TALK & NO ACTION - ONE BIG TIME GAME...
 Oceń wpis
   

 

CENTRAL TIME GAME IS STILL ACTIVE...!!!

 

innymi słowy nic nie uległo zmianie począwszy od do kwietnia...

CENTRAL STATUS QUO AFTER ECB, FED & BOJ APRIL MEETINGS...

poprzez BREXIT MOTIVE...

CENTRAL BANKS BIG WAITING for UK VOTE...

&  Lipcowe Posiedzenia...

MARKETS after CENTRAL WAVE..

 

z ważnym Europejskim Wątkiem - ECB...

ECB - SUMMER MEETING DAY...

ECB - WELCOME TO EUROPEAN CENTRAL VERDICT DAY...


 

Na przestrzeni ostatnich miesięcy 2016 roku CENTRALNY WYJĄTEK , w postaci CUT RATE...wystąpił w przypadku   BOE , RBA & RBNZ w trakcie sierpniowych Posiedzeń...

After Second Central Wave - BOE & RBA...

CENTRAL BANKS NEXT ROUND : BOE - RBA - RBNZ VS FED...

 

Jednak TRÓJKA CZOŁOWYCH GIGANTÓW CENTRALNYCH  GRA NA CZAS...

krocząc w ten sposób przetartym przez FED  - CENTRALNYM SZLAKIEM...

 FED TIME GAME Scenario ... aktywowanym w   2014 roku z incydentem z grudnia 2015...

FED-Day - TIME GAME- ATA Preferred FED & Markets Scenario

 

Yellen' s  MAIN ROLE in  GLOBAL CENTRAL TIME GAME ...

 

 

 

 

Kluczowy  Schemat , który w tych warunkach sprawdził się  w Segmencie Walut w pryzmacie czasu &  ostatecznym kierunku uderzenia Smart Money to  ...

Schemat ATA Shot Up & Shot Down...

pod wpływem Motywów Centralnych - w postaci kolejnych Posiedzeń Banków Centralnych...

Schemat by ATA prezentowanych ex ante jako PREFEROWANY...!!!

 

Jak pokazują to Wszystkie 3 Sesje Posiedzeń Banków Centralnych...

Fałszywy Trend Informacyjny jest wykorzystywany przez Smart Money perfekcyjnie ...

 

EUR/USD , USD/JPY & DXY  Charts : 


 ECB & FED  MOTIVE

 

 

 

BOJ MOTIVE 

 

 

 

CENTRAL CONCLUSION -   DXY GUADALCANAL Formation   ( 100 - 92.50 pkt )...

 

Focus on Last Channel - maybe It's  a Flag...

 

 

Komentarze (0)
URANIUM - FORGOTTEN ( MARKET ) ELEMENT...
 Oceń wpis
   

 

W bezpośrednim nawiązaniu do wpisu ATA z  30 grudnia 2015...

URANIUM - FUTURE STAR...not only for New Year's Eve Party...

 

Po prawie 3 kwartałach od  grudniowej Formacji W oraz dalszym Zrzucie & Uformowaniu kolejnego Podwójnego Dna w Str 11.50 ...

Obecnie na Rynku URANU krystalizuje się ROCZNA FORMACJA INVERT  H&S...

z elementem Formacji Klina  wpisanej w Spadkową Linię Trendu...

 

na rynkowym marginesie...

po ponad 5 latach Spadków ze Strefy MAX  130 - 135 USD wyznaczonej w styczniu 2011 roku...

 

Now Focus on Ending Diagonal & Downtrend Line...

&

USD of course...

 

Reasumując...

Teraz Kluczowy pozostaje MOTYW...!!!

 

because... 

Market without the Motive is like  Yacht on  the Sandbank...!!!

 

zgodnie z  ATA MIND OVER MARKETS...

ATA MARKET MODEL : 

First...Market Motive...

Second...Market Technical Formation...

 

 

Global X Uranium ETF  Weekly Chart :

 

 

 

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 

Najnowsze wpisy
2016-10-21 13:13 EUR/USD - AFTER DRAGHI DUST...
2016-10-16 10:44 USD - ECB vs FED with FED FUND FUTURES...
2016-10-15 10:13 OIL STILL ON GREEN TRACK...
2016-10-13 13:48 USD ( short term ) PEAK after FED MINUTES...
2016-10-09 09:58 UK POUND - PARANORMAL ACTIVITY...
2016-10-08 10:08 GOLDEN HOLE vs MAINSTREAM GOLD DREAM RALLY...
2016-10-02 08:28 WALL STREET & USD - SEPTEMBER BIG PICTURE...
2016-10-01 08:58 DEUTSCHE BANK STRIKES BACK...
2016-09-30 11:00 DEUTSCHE BANK - NEW SPECIAL NEWS - HEDGE FUNDS FEAR ...
2016-09-28 14:21 DEUTSCHE BANK in EYE OF THE MEDIA STORM ...
2016-09-25 10:08 WALL STREET after CENTRAL STATUS QUO WAVE...
2016-09-24 10:44 CENTRAL BANKS - ALL TALK & NO ACTION - ONE BIG TIME GAME...
2016-09-23 14:44 URANIUM - FORGOTTEN ( MARKET ) ELEMENT...
2016-09-18 09:08 FED VS BOJ - DEVIL VS ANGEL of MAINSTREAM MEDIA...
2016-09-17 08:50 Apple Rising in the Danger Market...
2016-09-13 18:21 GERMAN 10Y BOND YIELD - RISING TO THE SURFACE...
2016-09-11 09:13 MOODY'S - MAINSTREAM MEDIA BLUFF...
2016-09-10 10:44 ECB & FED - SECOND CENTRAL DOUBLE IMPACT...
2016-09-08 10:28 ECB - WELCOME TO EUROPEAN CENTRAL VERDICT DAY...
2016-09-07 18:41 Apple - Waiting for New iPhone...
2016-09-06 18:00 S&P500 vs 2-nd ISM MEDIA PANIC - DEJA VU...
2016-09-04 08:38 PLN vs MOODY'S - 9.09 - New Polish Rating Judgement Day...
2016-09-03 10:44 Wall Street & USD - NFP Reaction...
2016-09-01 18:21 S&P500 vs ISM MAINSTREAM MEDIA FEAR FACTOR...
2016-08-29 07:33 USD/JPY - JAPAN IMPACT of DXY BLAST...
2016-08-28 08:44 USD/PLN - POLISH IMPACT of DXY BLAST...
2016-08-27 12:21 FED DOUBLE IMPACT - JACKSON ( BLACK ) HOLE...
2016-08-25 09:21 DXY Ahead of JACKSON HOLE...
2016-08-21 09:21 NASDAQ(S) - Big Picture - 18 Months Over 2000 year Top...
2016-08-20 09:21 OIL - Market & Mainstream Media Trends...
2016-08-18 09:44 FED MINUTES - Another View of FED TIME GAME...
2016-08-17 12:44 DXY - FED MINUTES vs DUDLEY SPEECH...
2016-08-13 12:28 CENTRAL BANKS NEXT ROUND : BOE - RBA - RBNZ VS FED...
2016-08-11 16:38 POLISH ASSETS - MIRROR EFFECT with MEDIA MIRROR FLASH...
2016-08-07 11:00 EMERGING MARKETS STRIKE BACK...
2016-08-06 10:00 OIL - BLACK GOLD COME BACK...
2016-08-04 19:28 After Second Central Wave - BOE & RBA...
2016-08-03 08:53 UNICREDIT beyond Today Earnings...
2016-08-02 07:21 After RBA...Before BOE...
2016-07-31 10:00 MARKETS after CENTRAL WAVE...
2016-07-30 12:00 EUROPEAN STRESS TEST MOTIVE...
2016-07-29 10:50 OIL SHOT DOWN - NO SUPRISE for ATA...
2016-07-27 13:00 CURRENCIES BETWEEN FED & BOJ...
2016-07-27 07:41 DEUTSCHE BANK beyond Today Earnings...
2016-07-26 15:44 APPLE beyond Today Earnings...
2016-07-24 10:21 GERMAN 10Y BOND YIELD - EUROPEAN RISK ON/OFF VECTOR...
2016-07-23 12:08 TURKISH ASSETS IN ATA FOCUS...
2016-07-21 09:08 ECB - SUMMER MEETING DAY...
2016-07-16 09:44 GLOBAL FLASH POINTS...from MILAN & NICEA to ISTANBUL...
2016-07-13 09:13 ITALIAN BANKS - PERFECT ITALIAN JOB...
2016-07-10 10:21 EUROPEAN BANKS - STRATEGIC VIEW...
2016-07-09 12:48 EUROPEAN BANKS - TURNING POINT HIGH PROBABILITY ...
2016-07-08 08:50 UNICREDIT 3-RD UPDATE...
2016-07-07 09:28 UNICREDIT 2-ND UPDATE...
2016-07-06 17:45 UNICREDIT 1-ST UPDATE...
2016-07-06 15:28 UNICREDIT IS THE MASTER RISK ON KEY...
2016-07-02 12:21 BREXIT TIME GAME...Look at Crises History Cards...
2016-06-26 09:08 BREXIT CONSEQUENCES - FIRST IN EUROZONE...
2016-06-25 10:13 THE DAY AFTER BREXIT SHOCKWAVE...
2016-06-23 10:58 BREXIT VS BREMAIN - POLLS LOTTERY & MARKETS CLEAR GAMBLING
2016-06-18 09:05 CENTRAL BANKS BIG WAITING for UK VOTE...
2016-06-15 10:18 FED - Another Time Brick In The Market Wall...
2016-06-14 09:58 GERMAN GROUND ZERO - GLOBAL DEBT MANIA...
2016-06-13 14:30 CHF - ( ENDLESS..!!??? ) SWISS KISS...
2016-06-11 09:18 OIL PRESENT PEAK DANGER FOR RISK ASSETS...
2016-06-10 10:30 GERMAN DEBT SECOND ( LAST...!!??? ) MARKET SHINING ...
2016-06-04 09:55 US JOB BIG MISS - PERFECT FED TIME GAME MOTIVE...
2016-06-03 11:21 ECB VS FED MONETARY GAME - EUR/USD STILL FIGHTING...
2016-05-28 11:00 YELLEN VERBAL SHOT...
2016-05-26 13:38 THE END of MAY & JUNE FED EUR/USD WAITING...
2016-05-21 11:58 DXY vs EM CURRENCY - JUNE ( JULY ) MARKET FIGHTING ROUND...
2016-05-19 11:44 FED POKER FACE - from MEETING to MINUTES...
2016-05-14 11:21 MOODY'S GAMBIT ON POLISH CHESSBOARD...
2016-05-13 10:58 MOODY'S..MOODY'S...MODDY'S...IT'S ONLY ONE MORE MOTIVE...
2016-05-10 12:44 EURO BANKS - STILL WEAKEN - FACTOR OF WEAK EURO...
2016-05-08 10:58 CHINA FACTOR - SSE INDEX - KEY POINT IN KEY TIME...
2016-05-07 12:38 USD INDEX - GLOBAL KEY FACTOR FOR ALL MARKETS...
2016-05-05 10:18 USD like Phoenix Rises from Market Ashes...
2016-05-03 12:41 CENTRAL BANKS STATUS QUO MARKET EFFECTS...
2016-05-01 10:21 CENTRAL STATUS QUO AFTER ECB, FED & BOJ APRIL MEETINGS...
2016-04-30 12:30 OIL DEALS MARKET CARDS...
2016-04-29 11:28 Apple Trend Changing - No Suprise for ATA...
2016-04-27 09:58 FED FACTOR - WHAT''S REALLY IN YELLEN MIND..!!???
2016-04-24 10:18 BOJ - JAPAN CONTROLLED RUMORS...
2016-04-23 12:13 DRAGHI - WORDS ARE NOT ENOUGH...
2016-04-21 10:41 DRAGHI IN A GAME OF F/X THRONES ...
2016-04-20 16:08 APPLE FACTOR - Remember...
2016-04-16 18:00 OIL FACTOR - BLACK IS BACK...!!???
Najnowsze komentarze
2016-10-22 08:28
piotr janiszewski1:
USD - ECB vs FED with FED FUND FUTURES...
Newsy w Medialnym Stylu " Nie ma Alternatywy dla Dolara " to Pierwsze Sygnały Skrajnego[...]
2016-10-22 07:59
piotr janiszewski1:
USD - ECB vs FED with FED FUND FUTURES...
EUR/USD - Weekly Close 1.0880 - na Obecnym Etapie Element Naruszenia BREXIT LOW KEY LEVEL[...]
2016-10-21 11:55
piotr janiszewski1:
USD - ECB vs FED with FED FUND FUTURES...
REAL PREFERRED ATA SCENARIO for EUR/USD - MARKET AMBUSH...!!! Celowy Dzisiejszy Zrzut w[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect