CHINESE YUAN PRESENT FREE FALL WAVE...but in the FUTURE...
 Oceń wpis
   

 

Precyzyjnie 25 lutego 2014 roku,  po ponad 7 latach dominacji  trendu spadkowego  na USD/CNY   ( Lipiec 2005 - Grudzień 2013 ) został aktywowany Sygnał Zmiany Trendu ze Spadkowego na Wzrostowy...

Miało to miejsce dokładnie po  pierwszych 2 tygodniach Dynamicznego Impulsu Wzrostowego  Dolara Amerykańskiego w relacji do Chińskiej Waluty... 

Ówczesne Dwa wyraźne białe korpusy świec tygodniowych z lutego 2014 , dzięki którym nastąpiło przebicie długoterminowej linii trendu spadkowego  stanowiły kluczowy element techniczny w/w Sygnału Walutowej Zmiany Warty...

ukazanej w pierwszym wpisie ATA dot. USD/CNY

CHINA SYNDROME - Renminbi Shot Down...

jak również konsekwentnie w następnych  wpisach ATA z lat 2015 -2016 prezentujących  chronologicznie kolejne fazy Trendu Wzrostowego USD/CNY zainicjowanego własnie w okresie lutego 2014 

Chinese Yuan - Chain Reaction... 

z Elementem Tezy dot. WALUTOWEJ SUKCESJI - Celowego Dynamicznego Spadku Yuana...

Chinas Renminbi - New Reserve Star is Born...

US Dollar - Chinese Yuan Fly High...

& przykładem Interwencji  Werbalnej Gubernatora PBOC - aktywacja kontry wzrostowej Yuana

People's Bank of China in Yuan ContrAction...

 

Dziś , po prawie 3 latach...

po pierwsze od Zatrzymania Spadku USD/CNY - grudzień 2013 - styczeń 2014

po drugie od Aktywacji Trendu Wzrostowego USD/CNY - luty 2014 

Dynamiczny Trend Wzrostowy USD/CNY jest Kontynuowany...

 

Na obecnym etapie...

, po pokonaniu strefy konsolidacji z lat 2008 -2010 z Key Level 6.80

Kolejny Potencjalny y Target to Strefa Key Level  7.0690 - Fib  50% Ret  USD/CNY  Down Wave 2005 - 2013...

jednak bezwzględnie należy uważać na bieżący wynik testu strefy oporu iw postaci linii nawrotu w ramach wzrostowego kanału trendu...  

( USD/CNY Weekly & Daily Charts ) 

 

 

na rynkowym marginesie...

Należy bezwzględnie mieć na uwadze, iż wskazany by ATA już w luty 2014 roku  Dynamiczny Trend Wzrostowy USD/CNY  jest konsekwencją  GLOBALNEJ APRECJACJI DOLARA AMERYKAŃSKIEGO, która została dokładnie przedstawiona w poprzednim wpisie ATA 

USD - IM..MORTAL KING... 

co musiało wręcz mieć przełożenie na konkretny rynek USD/CNY  z racji faktu, iż...

USD INDEX - GLOBAL KEY FACTOR FOR ALL MARKETS...


W/w szerszym  dolarowym kontekście powinno się brać pod uwagę  opcję ryzyka  ENDING USD GREEN MANIA...

 

Potwierdzenie  Zakończenia  w/w  Dolarowego Eldorado na DXY :

1.  Zatrzymanie Wzrostu DXY w Str Key Level 102 - Brak Przebicia  102  ( 101.66 ) - Fib  61.8% Ret  DXY Down Wave 2001 - 2008

2. Powrót kursu DXY  < Key Level 100 

 

 DXY Monthly Chart  - Special Focus on MACD Monthly  No Buy Signal...!!!

 

Uwaga...

jeśli w/w warunki nie zostaną spełnione i tym samym wybicie  kursu DXY > Key Level 100 zostanie potwierdzone - Preferowany Scenariusz Warunkowy ATA - Wzrost DXY do Str Key Level 107 

 

Reasumując...

Strategiczny Układ Sił na DXY z pewnością będzie , jak do tej pory , rzutować na Segment Walut EM , w tym CNY...

 

but like always remember...

 ATA MIND OVER MARKETS...

ATA MARKET MODEL : 

First...Market Motive...

Second...Market Technical Formation...

 

Innymi słowy musi pojawić się MOTYW & FORMACJA TECHNICZNA...!!!

First Motive - December FED Hike 

Second  Formation - Active Resistance Zone : 102 ( 101.66 )  - Fib  61.8% Ret  DXY Down Wave 2001 - 2008  & Formation 2B on DXY - Key Level 100 

 

co z kolei aktywuje Kontrę Wzrostową Chińskiej Waluty...

for example - ze strefy Zn Fib 50% z Key Level 7.0690  USD/CNY 

 

 

DXY & USD/CNY Charts : 

 

( Uwaga : w celu wyświetlenia wysokiej jakości  wykresów proponuję zastosować - otwórz grafikę w nowej karcie )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Komentarze (3)
USD - IM..MORTAL KING...
 Oceń wpis
   

 

STARCIE CENTRALNYCH TYTANÓW  na WALUTOWEJ ARENIE TRWA...

z tą różnicą, iż  począwszy od marca 2016 

CENTRAL TRINITY ( ECB, FED & BOJ ) IS COMING TO MARKETS...

królują głównie SŁOWA BANKIERÓW CENTRALNYCH  jako FORMA WERBALNYCH INTERWENCJI...

Niebawem jednak ta  CENTRALNA SYTUACJA  ma ulec zmianie ...

Grudniowe posiedzenie FED   , de facto po upływie roku od Grudnia 2015 ,  kiedy po  miesiącach oczekiwań , nastąpiła 1 Podwyżka Stóp Procentowych , ma zadecydować  14.12 .2016 about  Next Rate Hike...

FED FUND FUTURES wskazują obecnie ( odczyt z 18 listopada ) na  Bardzo Wysokie  95-procentowe  Prawdopodobieństwo Decyzji Podnoszącej Stopy Proc w USA   ( precyzyjnie 95.4% )...

 

W/w Zapowiedzi FED , w tym Samej Yellen wraz z Przedstawicielami Rezerwy Federalnej wraz Wysokim Odczytem FED FUND FUTURES rzutują w bezpośredni sposób na Globalny Kurs USD mierzony Dolarowym Indeksem - DXY oraz Główną Parę Walutową EUR/USD...

 

TREND PRO-DOLAROWY , wskazany   ex ante na początku 2016 by ATA przeważa...

co de facto  pokazuje  Chronologiczny Układ Wpisów ATA wskazujących na GLOBALNĄ MOC DOLARA  &   REALIZACJĘ UKŁADU TECHNICZNEGO w oparciu o TEORIĘ FAL ELLIOTTA...

19.03.2016

US DOLLAR BIG PICTURE AFTER CENTRAL BANKS DUSTFALL...

13.04.2016

DXY - STRATEGIC VIEW...NOT SO FAST EURO & GOLD...

5.05.2016

USD like Phoenix Rises from Market Ashes...

7.05.2016

USD INDEX - GLOBAL KEY FACTOR FOR ALL MARKETS...

17.08.2016

DXY - FED MINUTES vs DUDLEY SPEECH...

25.08.2016

DXY Ahead of JACKSON HOLE...

13.10.2016

USD ( short term ) PEAK after FED MINUTES...

16.10.2016

USD - ECB vs FED with FED FUND FUTURES...

21.10.2016

EUR/USD - AFTER DRAGHI DUST...

3.11.2016

USD after LAST CENTRAL WAVE...

 

Powracając do   cały czas Aktywnego Układu Falowego DXY w pryzmacie Teorii Fa Elliotta , proponuję jak wstęp cytat z wpisu  ATA z 19 marca 2016

US DOLLAR BIG PICTURE AFTER CENTRAL BANKS DUSTFALL...

Długoterminowy Obraz Indeksu Dolarowego DXY...

...zwłaszcza w pryzmacie Teorii Fal Elliotta, zgodnie z która bez względu na to czy realizuje się Wariant Impulsu 1-5 czy Korekty A-B-C ( 3-3-5 ) to...

to wewnętrzna Struktura 1'- 5' powinna być dokończona...

Teoretyczny Zasięg 5'  to 107 wynikający z Równości  5' = 1'   "

but Remember...

5 Fala może być Załamana - w tym wypadku nie ukształtuje się Pełny Impuls...

 

Ostatnia Fala Wzrostowa after TRUMP Victory  & piątkowy kurs zamknięcia DXY potwierdzają w pełni słuszność Marcowej Dolarowej Tezy...

Friday  ( 18.11.2016 )  DXY Close Price - 101.21

co oznacza , iż krzywa Indeksu DXY wyznaczyła nowe max ponad  poprzednimi szczytami wyznaczonymi w strefie psychologicznego poziomu 100...

 

Reasumując Kurs Zamknięcia  Tygodnia wskazuje na  Duże Prawdopodobieństwo Wybicia w Górę...

Jednak  UWAGA już w Strefie Key Level 102  znajduje się Zniesienie  Fib 61.8%  Całej Fali Spadkowej DXY z lat 2001 - 2008...!!!

 

istotna adnotacja...

Prawdopodobieństwo ..gdyż " Pewność " zwłaszcza ta z przekazów informacyjnych & medialnych guru jest Czystą Fikcją...

a Obecnym Poziom Dolarowej Manii , zwłaszcza tej kreowanej przez mainstream informacyjny ,  wyraźnie ostrzega przed Możliwością Gwałtownego Zwrotu Sytuacji... 

na który wskazuje Główna Para EUR/USD ...

 

Proces Analityczny EUR/USD  - Wnioski z  Okresu Listopad - Grudzień 2015  - na inwestycyjnym horyzoncie pojawia się Ryzyko Kontry Wzrostowej EURO ...!!!

gdyż tak jak obecnie w Listopadzie 2015 , mainstream informacyjny był  całkowicie pewien TESTU PARYTETU na EUR/USD po  Podwyżce Stóp w Grudniu 2015...

Krzywa kursu EUR/USD wyznaczyła jednak swoje minimum przed Grudniowym Posiedzeniem FED...

Ówczesny Low 1.0521  22.11.2016 -  UWAGA - Później..aż do Teraz było i jest Wyżej...a Ów Parytet pozostał Niespełnionym Marzeniem wykreowanym przez Global Talking Heads...

Pozostając w tym nurcie...

na Bezwzględną Uwagę zasługuje Fakt , iż podczas wczorajszej  sesji  18 Listopada 2016 krzywa EUR/USD przetestowała Strefę Min z  22 Listopada 2015 ..

22 Listopad 2015 Low 1.0521

18 Listopad 2016 Low 1.0568

 

Konkluzja Inwestycyjna...

Kwesta Zasadnicza czy aby  " na pewno "   tytułowy USD jest NIEŚMIERTELNYM KRÓLEM...tym bardziej  gdy mainstream informacyjny kreuje tak dobitnie  jego Super Moc ...

podczas gdy ten sam mainstream jeszcze w maju 2016  kreował Wizje Upadku tego samego USD kiedy DXY testował Strefę Key Level 93...

 

Dolarowy Trend Trwa -  DXY K.Zamk Tyg 101.34 

Wsparcie to w oczywisty sposób Key Level 100...

Filtr Czasowy & Procentowy musi mieć swoje zastosowanie ...tym bardziej w przyszłym tygodniu...

Para EUR/USD - Strefa z Key Level 1.05 musi być przedmiotem Aktywnego Monitoringu ze względu na Schemat z Okresu Listopad - Grudzień 2015...

 

Focus on...

DXY

Key Level 100

VS 

Key Level 102 - Fib Ret  DXY Down Wave 2001 - 2008

 

EUR/USD Key Level 1.05 

 

tym bardziej , iż oprócz Oczywistego Scenariusza dla FED - 2 Podwyżka Stóp Proc  14 grudnia 2016 ... na walutowym horyzoncie rysuje się także grudniowe Posiedzenie ECB - 8 grudnia 2016...

one more time from 

EUR/USD - AFTER DRAGHI DUST...

Teraz , w odróżnieniu od Sytuacji sprzed roku , na rynkowym horyzoncie poza śledzeniem Wypowiedzi Przedstawicieli FED z Yellen na 1 Planie , pozostaje ARCYWAŻNA WALUTOWA UWAGA...dotycząca bezpośrednio ECB...

Rok temu, nikt nawet nie wspominał o jakichkolwiek Decyzjach ECB , które prowadziłyby do Ograniczenia czy Zakończenia European QE...

Ówczesny  Europejski Kierunek był tylko JEDEN...

Only ONE European Direction - EUROZONE QE...

w ten sposób Europejska Strona Walutowego Medalu EUR/USD praktycznie była pominięta na starcie...

Jedynym  Ówczesnym Motywem był FED...

 Obecnie  ECB wraca co CENTRALNEJ GRY  -  Walutowy Medal odzyskał Dwie Strony...na co wskazują ostatnie wypowiedzi Mario Draghi sugerujące  EUROPEAN TAPERING  QE...

 

Reasumując...

GRUDNIOWE POSIEDZENIA ECB & FED mogą w ten sposób spowodować Ostateczne Przesilenie na Głównej Parze EUR/USD...  " 

 

 

DXY & EUR/USD  Charts :

 

 

 

marzec 2016

 

 

 

kwiecień 2016

 

 

 

 maj 2016

 

 

 

 listopad 2016

 

 

 

 

 

 

 październik 2016

 

 

 

 listopad 2016 

 

  

Komentarze (1)
TRUMP ERA - MEXICAN PESO - KEY EM CURRENCY PATHFINDER
 Oceń wpis
   

 

TRUMP MOTIVE 

Before - TRUMP - INTENDED MAINSTREAM SCARY MOTIVE...

&

After - TRUMP like BREXIT - SMART MONEY SHOW MUST GO ON...

 

podkreśla dobitnie STRATEGICZNY PODZIAŁ GLOBALNEGO RYNKU FINANSOWEGO na DM & EM...

z Aktywnym Elementem  Preferowanego Scenariusza ATA wskazującego,  de facto już 2013 roku , DOMINACJĘ SEGMENTU RYNKÓW ROZWINIĘTYCH - DM...

 

 

 

ATA Back to Past...

2013-04-19

Invert EM 2003-2008 Scenario...

2015-04-15

Invert EM 2003-2008 ATA Main Scenario - 2-nd Anniversary...

2015-07-08

Invert EM 2003-2008 ATA Main Scenario RULES...!!!

 

z ostatnim LETNIM OKRESEM KONTRY WZROSTOWEJ EM - de facto after BREXIT...

...która została zaprezentowana by ATA ex ante...

2016-05-21

DXY vs EM CURRENCY - JUNE ( JULY ) MARKET FIGHTING ROUND...

2016-08-07

EMERGING MARKETS STRIKE BACK...

 

MOTYW DNIA WYBORÓW PREZYDENCKICH US  ( 8.11 ) & WYGRANA TRUMP-a udowodniły po raz kolejny , Tezę ATA dot. USD & DXY...

jak silnie & dynamicznie DOLAR AMERYKAŃSKI ...

po pierwsze wspiera Segment DM Akcji 

po drugie uderza w Waluty EM & utrzymuje Relatywną  Słabość EM Akcji...

USD INDEX - GLOBAL KEY FACTOR FOR ALL MARKETS...

 

Na uwagę zasługuje jednak Nowa , uwaga - tylko medialnie ,  gdyż faktycznie analizowana przez ATA poczawszy do połowy 2015 , GWIAZDA WALUTOWA MEXICAN PESO...która świeci teraz , w mainstreamie informacyjnym , za sprawą Haseł Wyborczych & Finalnie Wygranej TRUMP-a...

W tym miejscu proponuję analogię z RUSSIAN RUBLE , który miał  swój rynkowy czas , podsycany medialnie , w wyniku Uderzenia Politycznego & Gospodarczego  ( Sankcje & Spadek Ropy Naftowej ) w Rosję po Aneksji Krymu...

MXN & RUB...

Chronologicznie :

sierpień  2015 

MXN , ZAR & RUB - THIS IS HOW SMART MONEY DO IT...

grudzień 2015

ZAR...MXN & RUB ON CURRENCY FIRE - FED DEJA VU...

maj 2016

DXY vs EM CURRENCY - JUNE ( JULY ) MARKET FIGHTING ROUND...

 

Cały Czas Bezapelacyjnie...

Kluczowe pozostają RYNKI GŁÓWNE  jako FUNKCJE : DXY & EUR/USD...!!!

których POCHODNYMI są WALUTY EM...!!!

Ku Pamięci...

 

Konkluzja Inwestycyjna ATA...

DXY - Globalny  Indeks Dolarowy - testuje  obecnie Key Level 99 - jest coraz bliżej psychologicznej bariery 100 - Górne Ograniczenie 19- miesięcznego kanału horyzontalnego...

Kursy EM ETF-s  Stocks & Currency dotarły obecnie after TRUMP EM Shot Down do Istotnych Stref Wsparć...

Kurs USD/MXN mimo, skrajnie negatywnego medialnego przekazu , począwszy od Shot Up USD/MXN on TRUMP VICTORY DAY , zamyka kolejne sesje  się na tym samym poziomie ( Daily Chart ) choć dla równowagi górne ograniczenie rozszerzającego kanału  kształtuje się w strefie Key Level 23... ( Weekly & Monthly Chart )...

 

of course don't forget ...

Last Friday Shooting Start on USD/MXN Daily Chart...

&

GOLD after 100 USD Sell Off Wave...

 

 

Strategiczny pozostaje  Dolarowy Układ Sił na DXY...!!!

 

na rynkowym marginesie...

To jak US Dollar rzutuje na Waluty EM ...w tym PLN widać dobitnie po kierunku Walut na Crossach PLN począwszy od US Presidental Vote Day...& nie tylko...

What can I say more...

PLN Follows  DXY &  Last Media Star - MXN...!!!

 

NOW LET CHARTS SPEAK...

 

 

DXY , EM ETF-s & USD/MXN Monthly , Weekly & Daily Charts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (1)
TRUMP like BREXIT - SMART MONEY SHOW MUST GO ON...
 Oceń wpis
   

 

 

WELCOME TO THE TRUMP WORLD...

like after 11.09.2001

Now after 8.11.2016

World never been this same...

 

to co pozostanie  niezmienne to  INCEPCJA FINANSOWA...

 wraz  z " Gubieniem Zawodników " wpatrzonych w przekaz mainstreamowy...perfectly made by Smart Money...

 

 

 

Bezpośrednia kontynuacja wpisu ATA dot. TRUMP MOTIVE...

TRUMP - INTENDED MAINSTREAM SCARY MOTIVE...

w połączeniu ze SCHEMATEM TAKTYCZNEGO ROZEGRANIA przez Smart Money poprzedniego Medialnego Motywu - BREXIT...

BREXIT VS BREMAIN - POLLS LOTTERY & MARKETS CLEAR GAMBLING

THE DAY AFTER BREXIT SHOCKWAVE...

 BREXIT CONSEQUENCES - FIRST IN EUROZONE...

 

one more time...

Cytat z 210.2016

WALL STREET & USD - SEPTEMBER BIG PICTURE...

" For Now...

MAIN GLOBAL MOTIVE for Smart Money is US PRESIDENTAL ELECTION -  November 8 , 2016...

mainstream media -  WARNING TRUMP  DISASTER 

but Remember...

 

IT'S  A LIAR'S POKER...!!!  "  

 

Cytat z 5.11.2016

TRUMP - INTENDED MAINSTREAM SCARY MOTIVE...

" TRUMP - INTENDED MAINSTREAM SCARY MOTIVE 

..of course  perfectly prepare by Smart Money to...

  First  - Shot Down  Wall Street...Global Stock Market...

&

  Second  - Take Back Stocks  from  Panic Crowd... "

 

what can I say more...

TRUMP MOTIVE - from PANIC to EUPHORY...!!!

ex ante... 5.11.2016

W kwestii Segmentu Akcji...analogicznie jak w przypadku BREXIT SCARY MOTIVE, nastąpiłoby wykończenie Sekwencji Spadkowej -  Dynamiczne Odebranie Akcji przez Smart Money & w następstwie Wykreowanie Rajdu Świętego Mikołaja ...

ex post ...11.11.2016

W kwestii Segmentu Akcji...analogicznie jak w przypadku BREXIT SCARY MOTIVE, nastąpiło wykończenie Sekwencji Spadkowej -  Dynamiczne Odebranie Akcji przez Smart Money & w następstwie Wykreowanie Rajdu Świętego Mikołaja ...

 

W/w Schemat  Rozegrania RISK OFF  Motive called TRUMP  stanowi  w dalszym ciągu...

tym bardziej after TRUMP VICTORY...

Preferowany Scenariusz Warunkowy ATA...!!!

 

 Oczywiście bezapelacyjnie...

Kluczowa , jak zawsze,  pozostaje Ostateczna Reakcja Smart Money... !!!    

na obecnym etapie dalszy JEJ KIERUNEK...

...after TRUMP MOTIVE   TT  -    TACTIC TREMOR  ( Taktyczne  Tąpnięcie  )... Term created by ATA ...

 

tym bardziej iż Obecne Sygnały Euforii grożą Kontrą Spadkową analogicznie jak ostatnie Symptomy Paniki...

co de facto jest już widoczne w przypadku indeksów NASDAQ... 

 

Now...

S&P500 should find  EQUILIBRIUM  LEVEL ...!!!

 

na rynkowym marginesie...

Trend Preferowany dominuje...

a wszyscy, którzy uwierzyli TRUMPGEDDON   i  " schwycili w rynkowym locie "  ukazywane, przez mainstream informacyjny & inwestycyjny  , jako " jedynie słuszne aktywo "  - GOLD...

zostali spaleni rynkowym słońcem...

 

nie mówiąc o tych , którzy zajęli Short Positions on Stocks...

 

Remember...

NEXT BIG MOTIVES : 

ITALIAN  CONSTITUTIONAL  REFERENDUM - 4 December 2016 

FRENCH PRESIDENTAL ELECTION  - April & May 2017

 

p.s.

dla Wszystkich , którzy mają wątpliwości, czy Smart Money mogą ...

uderzać w rynki finansowe   , niczym finansowe " wilcze stada "...

&

manipulować rynkami finansowymi...

 

...oczywiście w krótkim & średnim terminie , przy pomocy trendu informacyjnego, kreowanego przez mainstream media ,  mając do dyspozycji Gigantyczne Strumienie  Pieniężne...

 

proponuję Quiz ...

Czy Wróżka mogła wpływać na Kluczowe Decyzje  Prezydenta , nie na Kubie czy Haiti lub Sierra Leone , lecz Uwaga w Korei Południowej...

cóż...jak zawsze...

Ku Przemyśleniom...

 

NOW LET CHARTS SPEAK...

Before vs After TRUMP STRIKE...

 

 

 S&P500 Monthly , Weekly & Daily Charts :

 

4.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.11.2016

 

 

 

 

 

 

  

Komentarze (0)
TRUMP - INTENDED MAINSTREAM SCARY MOTIVE...
 Oceń wpis
   

 

...of course  perfectly prepare by Smart Money to...

 

  First  - Shot Down  Wall Street...Global Stock Market...

&

 Second  - Take Back Stocks  from  Panic Crowd...

 

Obecny Wpis ATA - bezpośrednia kontynuacja  wpisów ATA z przełomu września & października 2016  :

WALL STREET after CENTRAL STATUS QUO WAVE...

WALL STREET & USD - SEPTEMBER BIG PICTURE...

&

DEUTSCHE BANK in EYE OF THE MEDIA STORM ...

 

Niech za Wstęp  posłużą Cytaty z w/w  wpisów ATA...jak zawsze w duchu...

MIND OVER MARKETS 

 

1 Cytat z 25.09  :

"  FED FUND FUTURES wskazują , nie od dziś , iż PIERWSZY PRAWDOPODOBNY TERMIN KOLEJNEJ PODWYŻKI STÓP PROC TO GRUDZIEŃ 2016 

KONKLUZJA INWESTYCYJNA ATA  pozostaje  tym samym niezmienna...

gdyż jak ukazuje to historia , za każdym razem Indeksy Akcji rosły podczas Fazy Podnoszenia Stóp Procentowych...

A kolejne Sygnały Normalizacji  Polityki Pieniężnej pochodzące ze strony Banków Centralnych wskazują na WYGASZANIE OGNISK KRYZYSOWYCH...!!!     

 Oczywiście bezapelacyjnie...

Kluczowa , jak zawsze,  pozostaje Ostateczna Reakcja Smart Money... !!!    " 

 

2 Cytat z 28.09  : 

"  Medialne Porównywane  DB z  Lehman Brothers oraz w konsekwencji wieszczenie NEXT CRASH  to skrajna pomyłka & niezrozumienie...   

 

3 Cytat z 02.10 :

"  Oczywiście kolejne Rafy na Rynkowym Szlaku jawią  się już na horyzoncie w kolejnych miesiącach...

For Now...

MAIN GLOBAL MOTIVE for Smart Money is US PRESIDENTAL ELECTION -  November 8 , 2016...

mainstream media -  WARNING TRUMP  DISASTER 

but Remember...

IT'S  A LIAR'S POKER...!!!  "  


Aktualna Konkluzja Inwestycyjna ATA...

Ad 1..

Najświeższy Piątkowy Odczyt   FED FUND FUTURES wskazuje nadal , iż PIERWSZY PRAWDOPODOBNY TERMIN KOLEJNEJ PODWYŻKI STÓP PROC TO GRUDZIEŃ 2016 ...

jednak UWAGA ...!!!

Obecne  ( 4.11 )  Prawdopodobieństwo w/w Wzrostu Stóp Proc by FED wynosi 66.8%  , co stanowi spadek w stosunku do poprzedniego poziomu 71.5% 

co wpisuje się w...

FED TIME GAME Scenario ... utrzymywany od  2014 roku z incydentem z grudnia 2015...& realny 2 incydentem w grudniu 2016...

FED-Day - TIME GAME- ATA Preferred FED & Markets Scenario

 

Ad 2...

W kwestii DB ...Aktywa Kontra Wzrostowa trwa...

a  nawet PIMCO zainwestował w Obligacje DB z ostatniej emisji...

nie mówiąc już o Funduszach z Kataru zainteresowanych DB...

one more time...

DEUTSCHE BANK STRIKES BACK...

Cytat 

Impulsy Informacyjne , przewidziane przez ATA ex ante , spowodowały  ukazany z wyprzedzeniem ZWROT  na Rynku Akcji DB po CELOWYM ZRZUCIE...

 ATA PREFEERED SCENARIO - SHOT DOWN & SHOT UP WAS ACTIVATE... 

 W/w ZWROT  DB  pomógł w zdecydowany sposób Segmentowi Banków notowanych w Europie & USA i tym samym Indeksom DM Akcji...

 Rzeczywista Aktywacja Long nastąpiła w Momencie Powrotu Kursu DB > KEY LEVEL 10 EURO...

 DB - INVERT 2B FORMATION -  KEY LEVEL 10 EURO  " 

 

Ad 3...

 TRUMP   is still created ,    by Mainstream Media ,  like PUBLIC ENEMY NUMBER 1...

a Smart Money  " licytują  " celowo coraz niżej  w odwiecznym POKERZE KŁAMCÓW na Wall Street...

by Fala Wyprzedaży RISK OFF nie traciła Impetu...dzięki czemu poziomy indeksów w przyszłym tygodniu po Ogłoszeniu Wyniku Wyborów okazały się  ,  nie pierwszy zresztą raz , zdecydowanie atrakcyjne po Celowym Zrzucie...

czyli After TT  ( Taktyczne  Tąpnięcie  )... Term created by ATA ...

 

na rynkowym marginesie...

proponuję powrót do przeszłości z BREXIT w roli Głównej z uważnym przestudiowaniem jak ówczesny  Motyw " The End of European Union  " został rozegrany przez Smart Money...

BREXIT VS BREMAIN - POLLS LOTTERY & MARKETS CLEAR GAMBLING

THE DAY AFTER BREXIT SHOCKWAVE...

BREXIT CONSEQUENCES - FIRST IN EUROZONE...

De facto jedyną " Ofiarą "  Medialnego Przerażenia po  BREXIT DAY  stał się UK POUND - CABLE...

 

Podążając tym Walutowym Tropem TRUP mógłby wywołać  kontynuację USD SHOT DOWN...

czego pierwsze symptomy już widać na przestrzeni ostatniego tygodnia...

zgodnie ze Scenariuszem Preferowanym ATA - USD -  MARKET  AMBUSH 

EUR/USD - AFTER DRAGHI DUST...

USD after LAST CENTRAL WAVE...

 

Natomiast w kwestii Segmentu Akcji...analogicznie jak w przypadku BREXIT SCARY MOTIVE, nastąpiłoby wykończenie Sekwencji Spadkowej -  Dynamiczne Odebranie Akcji przez Smart Money & w następstwie Wykreowanie Rajdu Świętego Mikołaja ...

 

W/w Schemat  Rozegrania RISK OFF  Motive called TRUMP  stanowi Preferowany Scenariusz Warunkowy ATA...!!!

 

tym bardziej iż Rynek Długu nie reaguje w sposób paniczny "...co ukazuje Utrzymanie Procesu Odwrócenia Trendu Rentowności Niemieckich BUNDÓW...

GERMAN DEBT - ACTIVE ATA REVERSAL SCENARIO...

co w zasadniczy sposób przemawia za obecnym korekcyjnym charakterem Spadków w Segmencie Akcji -  Wall Street  - S&P500 Pullback Scenario Prefered by ATA 

 

 

 

Like Always...

Kluczowa  jest Ostateczna Reakcja Smart Money... !!!

 

zgodnie z...

ATA MIND OVER MARKETS...

ATA MARKET MODEL : 

  First...Market Motive...

 Second...Market Technical Formation...

 

Motywy :

  Top Present  Motive -  FINAL DAY - 8 November 2016 - US PRESIDENTAL ELECTION  DAY 

 

Formacje  Techniczne

 Pullback Move  - Wall Street - S&P500 ...

  2072 pkt -  - First Support Zone -   Downtrend Channel  - Present Pullback Line with Fib Ret 61.8% 

still Active Invert   H&S  

  2000 pkt -  Second Support Zone -  Invert H&S Neck Line Zone 

 

p.s. jak istotna jest Struktura Techniczna ukazuje ostatnia  Formacja M   &  Luka Startowa  w Strefie Max S&P500...której aktywacja zapoczątkowała RISK OFF Wave... ( S&P500 Daily Chart ) 

 

Reasumując Czas Formację Odwrócenia Trendu Spadkowego... W or Invert 2B...

z rosnącym prawdopodobieństwem w strefie 61% Fib Ret 2072 pkt   stanowiącej 1 Wspólne Wsparcie wraz z Linią Nawrotu Kanału Spadkowego  lub też w przypadku jeszcze większej  skokowej zmienności w strefie 2000 pkt  - Linia Szyi Invert H&S -  S&P500 Daily Chart...

oczywiście...

Warunek Konieczny Scenariusza Zakończenia Spadku & Powrotu do Wzrostów  - Struktura Techniczna  musi się bezwzględnie ukształtować...

 bez względu czy  w Białym Domu  zagości  na kolejną kadencję TRUP czy też CLINTON...!!!

 

 

 S&P500 Monthly , Weekly & Daily Charts :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (9)
USD after LAST CENTRAL WAVE...
 Oceń wpis
   

 

 

 Kontynuacja wpisów ATA :

zarówno z szerszej perspektywy...

US DOLLAR BIG PICTURE AFTER CENTRAL BANKS DUSTFALL...

jak również  średnio & krótkoterminowego horyzontu...

USD - ECB vs FED with FED FUND FUTURES...

EUR/USD - AFTER DRAGHI DUST...


Jak ukazują to kolejne Werdykty ECB (  20.10  ) ; BOJ ( 1.11 ) ;  FED ( 2.11 ) &  BOE ( 3.11 )... 

GLOBAL CENTRAL TIME GAME Scenario jest kontynuowany...

zgodnie z Pionierskim Schematem TIME GAME zastosowanym przez FED już 2014...

FED-Day - TIME GAME- ATA Preferred FED & Markets Scenario

 

Cytat  wpisu ATA zawierający Preferowany Scenariusz Warunkowy ATA  Kontry Spadkowej USD zaprezentowany ex ante  21 października  w zestawieniu z obecnymi notowaniami Walut ukazuje Jego  Realizację...

 

"  Konkluzja Inwestycyjna...

one more time...

 Teraz , w odróżnieniu od Sytuacji sprzed roku , na rynkowym horyzoncie poza śledzeniem Wypowiedzi Przedstawicieli FED z Yellen na 1 Planie , pozostaje ARCYWAŻNA WALUTOWA UWAGA...dotycząca bezpośrednio ECB...

Rok temu, nikt nawet nie wspominał o jakichkolwiek Decyzjach ECB , które prowadziłyby do Ograniczenia czy Zakończenia European QE...

Ówczesny  Europejski Kierunek był tylko JEDEN...

Only ONE European Direction - EUROZONE QE...

w ten sposób Europejska Strona Walutowego Medalu EUR/USD praktycznie była pominięta na starcie...

Jedynym  Ówczesnym Motywem był FED...

 Obecnie  ECB wraca co CENTRALNEJ GRY  -  Walutowy Medal odzyskał Dwie Strony...na co wskazują ostatnie wypowiedzi Mario Draghi sugerujące  EUROPEAN TAPERING  QE... 

Reasumując...

GRUDNIOWE POSIEDZENIA ECB & FED mogą w ten sposób spowodować Ostateczne Przesilenie na Głównej Parze EUR/USD...

 

For Now...

EUR/USD PRESENT KEY LEVEL IS STILL 1.09  - BREXIT DAY LOW ZONE...!!!

 Liczy się K.Zamk Sesji EU  & US i tym samym Całego Tygodnia...

 Focus on EUR/USD Key Level 1.09 & 1.0950 

p.s. 

Powrót Krzywej Kursu EUR/USD kolejno  > 1.09 First & 1.0950 Second stanowi Warunek Scenariusza Kontry UP EUR/USD...  "  

 


BREXIT LOW KEY LEVEL 1.09 ZADZIAŁAŁ...!!!

w rezultacie...

Kontra Wzrostowa EUR/USD została Aktywowana...

co przerodziło się w...

GLOBALNĄ KONTRĘ SPADKOWĄ USD...

której pomogły  ostatnie listopadowe Posiedzenia BOJ, FED & BOE...

 

Na Obecnym Etapie na 1 Plan wysuwa się Zasadnicza Kwestia...

Jaka będzie Skala DOLAROWEGO ODREAGOWANIA po ostatniej fali DEPRECJACJI WALUTOWEGO KRÓLA...!!???

zgodnego ze Schematem ATA Shot Down & Shot Up  or Shot Up & Shot Down w zależności od  DXY lu też konkretnej  Pary Walutowej  ...szczególnie widocznego podczas sesji poprzedzających  z Kulminacją & Przesileniem podczas Sesji Werdyktu  konkretnego Banku Centralnego...

 

Fakt, który już teraz  należy  szczególnie wyróżnić to BRAK DYNAMICZNEGO GLOBALNEGO WZROSTU USD mimo , iż po wczorajszym Posiedzeniu FED , FED FUND FUTURES wskazują  nadal na Wysoki Poziom Prawdopodobieństwa Podwyżki Stóp Proc  w Grudniu 2016 - (  71.5% )... 

 

co de facto potwierdza Tezę ATA, iż Posiedzenia  Banków Centralnych stanowią Motywy do Gry dla Smart Money...

 

Pozostaje Aktywny Monitoring Skali Obecnych Prób Kontry Dolarowej...

so...

Now Focus on Fibonacci Levels Last Waves...!!!

 

Reasumując...


DRUGA STRONA WALUTOWEGO MEDALU DAJE O SOBIE ZNAĆ...!!!

& to nie tylko w przypadku EUR/USD...

 

p.s.

Don't  forget about GOLD Key Level 1300 USD...

 

Oczywiście Kluczowe będą jutrzejsze Kursy Zamk. Całego Tygodnia...

 

 

DXY , EUR/USD , USD/JPY , GBP/USD & GOLD  Weekly Charts :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Komentarze (0)
GERMAN DEBT - ACTIVE ATA REVERSAL SCENARIO...
 Oceń wpis
   

 

Preferowany Scenariusz Warunkowy  ATA dot. NIEMIECKIEGO DŁUGU ukazany ex ante w czerwcu 2016 jest  bezapelacyjnie kontynuowany...

Krzywa Rentowności 10-letnich Niemieckich BUNDÓW

po pierwsze zdołała utrzymać się powyżej KLUCZOWEGO - PSYCHOLOGICZNEGO POZIOMU ZERO...

po drugie powróciła powyżej KLUCZOWEGO POZIOMU MINIMUM z kwietnia 2015 - close  0.079 

 

Reasumując potwierdzają się  w pełni Preferowane ex ante Tezy ATA  : 

 

mania kupna niemieckiego długu. sygnalizowana w czerwcu 2016 by ATA  ,  z bardzo dużym prawdopodobieństwem, graniczącym  " z pewnością "  ,  została zakończona 

GERMAN DEBT SECOND ( LAST...!!??? ) MARKET SHINING ...

GERMAN GROUND ZERO - GLOBAL DEBT MANIA...

GERMAN 10Y BOND YIELD - RISING TO THE SURFACE...

 

cały czas maleje awersja do ryzyka &  europejskiego systemu bankowego sygnalizowana w lipcu 2016 by ATA 

 GERMAN 10Y BOND YIELD - EUROPEAN RISK ON/OFF VECTOR...

 

Na obecnym etapie kluczowe Wsparcia usytuowane są kolejno :

 - w strefie Przełamanej Linii Trendu Spadkowego  

 - w str   Minimum z kwietnia 2015 -  Key Level  0.079  

 - na  Psychologicznym Key Level  0.00...

 

Reasumując Formacja Odwrócenia Trendu ze Spadkowego na Wzrostowy -  Invert 2B jest Realizowana na Rynku Rentowności 10-letnich BUNDÓW...

 

one more time to Remember...!!!

ATA MARKET MODEL...

First...Market Motive...

Second...Market Technical Formation...

 

Motyw  Rynkowy :

-  RYNKOWA " SUMA WSZYSTKICH STRACHÓW " od BREXIT , poprzez WŁOSKIE BANKI & TERRORYZM , TURECKI PUCZ , Deutsche Bank , Syrię - Napięcia na Linii Rosja - USA aż po TRUMPA...

 

Formacje Techniczne  :

 -  INVERT 2B  

 with  MACD Buy Signal  & Break Up Downtrend Line...

 

Cytat ATA z lipca 2016  pozostaje cały czas Aktywny...

w wypadku dalszej realizacji w/w Preferowanego Scenariusza Warunkowego ATA  - KOŃCA RUNU NA NIEMIECKI DŁUG, strumień pieniądza z dużym prawdopodobieństwem będzie przekierowany do...

SEGMENTU AKCJI...

z ekstremalnie przecenionym Segmentem Europejskich Banków...

 

 

German 10Y Bond Yield   Weekly  Charts :

 

13.09.2016 

 

 

 

28.10.2016 

  

 

Komentarze (4)
EUR/USD - AFTER DRAGHI DUST...
 Oceń wpis
   

 

Wczorajszy Motyw ECB...zwłaszcza Konferencja Prezesa M. Draghi wywołała Skokowy Wzrost Zmienności zogniskowany na Głównej Parze - EUR/USD...

Proponuje zaprezentować GŁÓWNE TEZY PRZEKAZU ze str ECB :

 1. Przegląd European QE nastąpi w grudniu 2016 

3. Stopy Proc w strefie EURO pozostaną na obecnych lub niższych poziomach poza horyzont QE

3. European QE będzie trwało do marca 2017 lub poza ten okres jeśli będzie taka konieczność

 

Kluczowy pozostaje Miesiąc Grudzień , który , jak wszystko na to wskazuje , stanie się miesiącem Strategicznych Decyzji zarówno ze strony ECB jak również FED...

co wpisuje się w Przekaz & Scenariusz ATA ukazany we wpisie 

USD - ECB vs FED with FED FUND FUTURES...

 

Na Obecnym Etapie - the Day after ECB  coraz bardziej Realny staje się Scenariusz ZDYSKONTOWANIA  Czynnika ECB przez EUR/USD...

w ramach którego,

wczoraj nastąpił Wystrzał - SHOT UP EUR/USD -  MAX 1.1038 

dziś rano  z kolei nastąpił Celowy Zrzut kursu EUR/USD < Key Level 1.09 - Strefę Min z BREXIT Day - 26.06.2016 - MIN Sesji  ( na godz wpisu )  wyniosło 1.0877 

 

Zadziałał  tym samym  Scenariusz ATA  SHOT UP & SHOT DOWN...


Konkluzja Inwestycyjna...

one more time...

 Teraz , w odróżnieniu od Sytuacji sprzed roku , na rynkowym horyzoncie poza śledzeniem Wypowiedzi Przedstawicieli FED z Yellen na 1 Planie , pozostaje ARCYWAŻNA WALUTOWA UWAGA...dotycząca bezpośrednio ECB...

Rok temu, nikt nawet nie wspominał o jakichkolwiek Decyzjach ECB , które prowadziłyby do Ograniczenia czy Zakończenia European QE...

Ówczesny  Europejski Kierunek był tylko JEDEN...

Only ONE European Direction - EUROZONE QE...

w ten sposób Europejska Strona Walutowego Medalu EUR/USD praktycznie była pominięta na starcie...

Jedynym  Ówczesnym Motywem był FED...

 Obecnie  ECB wraca co CENTRALNEJ GRY  -  Walutowy Medal odzyskał Dwie Strony...na co wskazują ostatnie wypowiedzi Mario Draghi sugerujące  EUROPEAN TAPERING  QE...

 

Reasumując...

GRUDNIOWE POSIEDZENIA ECB & FED mogą w ten sposób spowodować Ostateczne Przesilenie na Głównej Parze EUR/USD...

 

For Now...

EUR/USD PRESENT KEY LEVEL IS STILL 1.09  - BREXIT DAY LOW ZONE...!!!

 

Liczy się K.Zamk Sesji EU  & US i tym samym Całego Tygodnia...

 

Focus on EUR/USD Key Level 1.09 & 1.0950 

p.s. 

Powrót Krzywej Kursu EUR/USD kolejno  > 1.09 First & 1.0950 Second stanowi Warunek Scenariusza Kontry UP EUR/USD...

Szerszy Strategiczny Scenariusz dla DXY pozostaje jak do tej pory niewzruszony...

zgodnie z marcowym wpisem ATA 

US DOLLAR BIG PICTURE AFTER CENTRAL BANKS DUSTFALL...

 

 

na rynkowym marginesie...

PLN nie traci  proporcjonalnie USD STRIKE...

EUR/USD VS PLN - POLISH POSITIVE DIVERGENCE FACTOR - ZNACZNA RELATYWNA SIŁA PLN na Tle EUR/USD - Kurs EUR/USD Testuje wraz z Dzisiejszym Naruszeniem STREFĘ MIN BREXIT Day  z Key Level 1.09 - ( Reakcja na BREXIT - 26.06.2016 ) natomiast PLN pozostaje znacznie Wyżej - DYSTANS PRZEWAGI PLN - od kilkunastu do kilkudziesięciu groszy poniżej ówczesnych MAX Walut  (  BREXIT Day )  na Crossach PLN...

&

UK POUND , OIL & GOLD nadal nie ulegają DOLAROWEMU UDERZENIU...

UK POUND - PARANORMAL ACTIVITY...

OIL STILL ON GREEN TRACK...

GOLDEN HOLE vs MAINSTREAM GOLD DREAM RALLY...

 

Ku Przemyśleniom...

 

 

EUR/USD  Weekly , Daily & Intraday ( H1 ) Charts :

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Komentarze (0)
USD - ECB vs FED with FED FUND FUTURES...
 Oceń wpis
   

 

 

Tommorow starts...

NEXT BIG FIGHTING MARKET ROUND  :  USD  vs  OTHER  MAIN  CURRENCIES...

 

FED FUND FUTURES wskazują na FED RATE HIKE - DECEMBER 2016...

but

ECB is coming...

 

Na obecnym etapie  zaprezentowany w marcu 2016 Preferowany Scenariusz ATA zakładający Globalną Aprecjację USD jest jak najbardziej Aktywny...

Jego Realizacja przebiega zgodnie z Układem Fal Elliotta , ukazanym w ramach wpisu ATA z 19 marca 2016 - kwartał po Pierwszej  od lat Podwyżce  Stóp Proc dokonanej przez FED w grudniu 2015...

US DOLLAR BIG PICTURE AFTER CENTRAL BANKS DUSTFALL...

 

one more time...

DXY ELLIOTT WAVES STRUCTURE...

Kluczowy pozostaje Długoterminowy Obraz Indeksu Dolarowego DXY...

Zwłaszcza w pryzmacie Teorii Fal Elliotta, zgodnie z którą  bez względu na to czy realizuje się Wariant Impulsu 1-5 czy Korekty A-B-C ( 3-3-5 ) to...

to wewnętrzna Struktura 1'- 5' powinna być dokończona...

 

Teoretyczny Zasięg 5'  to 107 wynikający z Równości  5' = 1' 

 

Na obecnym Etapie , kiedy do  Połowy Grudnia 2016  (  December FED Meeting  13 -14.12 ) pozostały praktycznie 2 miesiące...

należy dodatkowo wziąć pod uwagę Schemat Gry Smart Money  dokładnie sprzed roku - October 2015 , kiedy pod wpływem Oczekiwanej w Grudniu 2015 Podwyżki Stóp by FED , został aktywowany dynamiczny impuls spadkowy EUR/USD , który zakończył się 2 grudnia 2015...a więc 2 tygodnie przed faktycznym ówczesnym Werdyktem FED  ( 16.12.2015 ) ...

 

Jednak  Teraz , w odróżnieniu od Sytuacji sprzed roku , na rynkowym horyzoncie poza śledzeniem Wypowiedzi Przedstawicieli FED z Yellen na 1 Planie , pozostaje ARCYWAŻNA WALUTOWA UWAGA...dotycząca bezpośrednio ECB...

Rok temu, nikt nawet nie wspominał o jakichkolwiek Decyzjach ECB , które prowadziłyby do Ograniczenia czy Zakończenia European QE...

Ówczesny  Europejski Kierunek był tylko JEDEN...

Only ONE European Direction - EUROZONE QE...

w ten sposób Europejska Strona Walutowego Medalu EUR/USD praktycznie była pominięta na starcie...

Jedynym  Ówczesnym Motywem był FED...

 

Teraz ECB powrócił do GRY -  Walutowy Medal odzyskał Dwie Strony...na co wskazują ostatnie wypowiedzi Mario Draghi sugerujące zakończenie European QE...

 

Europejski Czynnik powinien być tym samym bacznie śledzony z racji najbliższego czwartkowego Posiedzenia ECB ( 20.10.2016 )...

 

W tym miejscy należy konsekwentnie  po raz N-ty przytoczyć SLOGAN ATA...iż...

 

Kluczowa , jak zawsze,  pozostaje Ostateczna Reakcja Smart Money... !!!

 

ATA MIND OVER MARKETS...

ATA MARKET MODEL : 

First...Market Motive...

Second...Market Technical Formation...

 

Motyw -  Posiedzenie ECB - ( Impulsy Informacyjne dot. European QE )  vs Jednostronny PRO-DOLAROWY  Przekaz   Mainstreamu Informacyjnego...

 

Formacja Techniczna -  EUR/USD & DXY   RANGE...

 

EUR/USD  Key Level  1.0950 

 

DXY -  Key Levels  95  ;  97.50  ; 98  & Finally 100...

 

Konkluzja Inwestycyjna...

W ramach Średnioterminowego Scenariusza Wzrostowego USD ( Październik - Grudzień 2016 )...

należy  uwzględnić Wariant Kontry Spadkowej pod wpływem Motywu ECB...

Warunek Aktywacji Kontry...

Obrona Key Level 1.0950 an EUR/USD oraz Kontra Spadkowa DXY - Cofnięcie poniżej Key Level 97.50...

 

na rynkowym marginesie...

należny bezwzględnie zaznaczyć ,  iż ostatni Flash Crash na GBP/USD  miał również istotny wpływ na Wzrost DXY > Key Level 97.50 - Test & Weekly Close 98..

UK POUND - PARANORMAL ACTIVITY...

a

 Kruszce   ( ZŁOTO & SREBRO ) nie uległy, podczas ostatnich sesji Impulsowi Wzrostowemu USD

GOLDEN HOLE vs MAINSTREAM GOLD DREAM RALLY...

 

&

wziąć pod uwagę Treść wraz z Sygnałami z wpisów ATA...w tym ostatniego dot. Ropy...

CENTRAL BANKS - ALL TALK & NO ACTION - ONE BIG TIME GAME...

USD ( short term ) PEAK after FED MINUTES...

OIL STILL ON GREEN TRACK...

 

 

DXY & EUR/USD Monthly & Weekly Charts :

 

18.03.2016

 

 

 

14.10.2016

 

 

 

 

 

 

   

Komentarze (15)
OIL STILL ON GREEN TRACK...
 Oceń wpis
   

 

 

Naturalna Kontynuacja wpisów ATA dot. Ropy Naftowej chronologicznie...

 

  29 lipca 2016   -  OIL SHOT DOWN - NO SUPRISE for ATA...

  6 sierpnia 2016   -  OIL - BLACK GOLD COME BACK...

  20 sierpnia 2016 - OIL - Market & Mainstream Media Trends...

 

Na obecnym etapie po ukończeniu prawego ramienia  Formacji Invert H& S nastąpiło wybicie powyżej Linii Szyli w/w Struktury związanej z psychologicznym Key Level 50 USD za baryłkę...

Na uwagę zasługuje Fakt , iż krzywa kursu Ropy utrzymała się cały ostatni tydzień > Key Level 50 USD...

co znaczenie zwiększa Prawdopodobieństwo Skutecznego Wybicia powyżej Linii Szyi i tym samym realizacji ukazanego ex ante  Preferowanego Scenariusza Warunkowego ATA  wskazującego na Aprecjację BLACK  GOLD  mimo gremialnego stricte negatywnego trendu informacyjnego kreowanego przez mainstream...

 

one more time...

ATA MIND OVER MARKETS...

ATA MARKET MODEL : 

First...Market Motive...

Second...Market Technical Formation...

 

Motyw -  Kurs Ropy - Zamk. Tygodnia   >  Key Level 50 USD  vs Negatywne Sygnały Mainstreamu Informacyjnego 

 

Formacja Techniczna -   Active  Invert H&S  - Weekly Chart 

 

 

Na uwagę zasługuje odporność Ropy na Globalną Siłę USD...

DXY - Impuls Wzrostowy ze str Key Level 95 do str Key Level 98...

a przecież de facto...

FED TIME GAME Scenario ... aktywowanym w   2014 roku z incydentem z grudnia 2015... pozostaje AKTYWNY...

FED-Day - TIME GAME- ATA Preferred FED & Markets Scenario

i nawet   kolejny , po roku od grudnia 2015 , symboliczny ruch  by FED  w grudniu 2016  ( obecne wskazania FED FUND FUTURES... ) drastycznie tego Scenariusza nie zmieni...

 

So Where is hidden  MARKET ABUSH...!!???

on DXY or OIL ...!!???

 

hmm...

The Main Answer should give ECB on 20.10.2016...!!!

 

DXY - KEY LEVELS : 98 & 100 

OIL - KEY LEVEL 50 USD 

 

na rynkowym marginesie...

OIL DEALS MARKET CARDS...

w ten sposób ROPA  pozostaje także Kluczowym Wektorem dla Wall Street & pozostałych Rynków Akcji...

Odradzająca się Gospodarka kreuje popyt na Ropę...w ten sposób Wzrost Ropy potwierdza Wzrost Gospodarczy...

tym samym Aprecjację Indeksów na Wall Street...

co potwierdzają de facto wrześniowe wykresy zamieszczone w poniższym wpisie ATA

WALL STREET & USD - SEPTEMBER BIG PICTURE...

 

 

OIL & DXY Weekly Charts :

 

 20.08.2016 

 

 

 

15.10.2016

 

 

 

 

 

Komentarze (4)
USD ( short term ) PEAK after FED MINUTES...
 Oceń wpis
   

 

 

Po raz N-ty , na przestrzeni ostatnich miesięcy Protokół z Posiedzenia FED , tym razem z Września  ad 2016 ,  " zelektryzował " Inwestorów z pomocą niezastąpionego, w procesie nagłaśniania Motywów powiązanych z Bankami Centralnymi , Mainstreamu Informacyjnego...

Jak zawsze Członkowie FED byli podzieleni w kwestii Terminu kolejnej Podwyżki Stóp Proc...

 Innymi słowy CENTRAL BANKS  NIHIL NOVI...

zgodnie z wrześniowym wpisem ATA...

CENTRAL BANKS - ALL TALK & NO ACTION - ONE BIG TIME GAME...

 

FED TIME GAME Scenario ... aktywowanym w   2014 roku z incydentem z grudnia 2015... pozostaje AKTYWNY...

FED-Day - TIME GAME- ATA Preferred FED & Markets Scenario

 

oczywiście dzięki zręcznym posunięciom Janet Yellen...

 

 

Yellen' s  MAIN ROLE in  GLOBAL CENTRAL TIME GAME ...

 

Oczywiście należy mieć na względzie Odczyty FED FUND FUTURES , które obecnie wskazują na GRUDZIEŃ 2016 jako Najbliższy Termin   NEW RATE HIKE ...

co w idealny wręcz sposób wpisywałoby się w  Preferowany Scenariusz ATA, który zakładał ex ante , iż ewentualnie kolejny ruch FED nastąpi po roku od grudnia 2015 ...gdyż będzie to pierwszy  " WOLNY " przedział czasu zarówno po BREXIT VOTE ...now BREXIT &  US PRESIDENT ELECTION ...

kiedy emocje głównie polityczne & rynkowe już opadną...

 

Reasumując nadal zatem USD jest grany  zgodnie ze Schematem " w nadziei na... "

na NEW FED RATE HIKE CYCLE...!!!

 

but REALITY  MARKET PICTURE  still looks like   FED TIME GAME...

 

gdyż w żaden sposób obecna ŚCIEŻKA DECYZJI FED...poczawszy do 2014 roku z  incydentem - grudzień 2015 , nie przypomina wcześniejszych Cykli Podwyżek Stóp...

 

Począwszy od wczorajszego FED MINUTES , z elementem naruszeń intraday,  przeważa proces Aktywacji Kontry Spadkowej USD po Upublicznieniu Motywu...

 

Reasumując GRA OD MOTYWU DO MOTYWU pozostaje DOMINUJĄCA...

Now Focus on...

Next  ECB Motive...  ( Oct.20.2016 ) 

&

Fibonacci Retracement Levels...

 

Kluczowy  Schemat , który w tych warunkach cały czas się sprawdza   w Segmencie Walut w pryzmacie czasu &  ostatecznym kierunku uderzenia Smart Money to  ...

Schemat ATA Shot Up & Shot Down...for USD

 

pod wpływem Motywów Centralnych - tym razem FED MINUTES...

Schemat by ATA prezentowanych ex ante jako PREFEROWANY...!!!

 

Fałszywy Trend Informacyjny jest z kolei non stop wykorzystywany przez Smart Money perfekcyjnie ...

 

na rynkowym marginesie...

to jak GLOBALNE DOLAROWE PRZESILENIE wpływa na Waluty EM..w tym PLN widać precyzyjnie od 1 godz dzisiejszej sesji w EU...

 

 

 

EUR/USD  & GBP/USD Daily Charts : 

 

 

 

 

 

Komentarze (8)
UK POUND - PARANORMAL ACTIVITY...
 Oceń wpis
   

 

Na Wstępie proponuję cofnąć się do lutego 2016...

to...

 First - Create...

BRITISH  POUND CHESS GAME 

&

Second...

Look...

How  False Information Trend works...!!???

Make sure...

How  CABLE GAME Phase before &  after BREXIT VOTE looks like...!!???

 

1.  LUTY 2016...

Great Britain - Great Deal - Great Pound...!!???

BRITISH ASSETS SCHIZOPHRENIA After Great EU-UK Deal...

 

 

2. CZERWIEC 2016

BREXIT CONSEQUENCES - FIRST IN EUROZONE...

 

3. LIPIEC 2016 

BREXIT TIME GAME...Look at Crises History Cards...

 

by spostrzec dokładnie ROZWÓJ SYTUACJI na  UK CABLE w kolejnych tygodniach after BREXIT Day...

CURRENCIES BETWEEN FED & BOJ...

MARKETS after CENTRAL WAVE...

After RBA...Before BOE...

After Second Central Wave - BOE & RBA...

ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego z w/w wpisów ATA , który  ZANEGOWANIE Formacji Invert H&S on GBP/USD 

aktywując w ten sposób Kontrę Spadkową Funta...

zgodną ze Schematem BASKERVILLE DOG...

której Negatywne Konsekwencje dla UK CABLE widać już w ramach wpisów ATA : 

z  13 sierpnia 2016

CENTRAL BANKS NEXT ROUND : BOE - RBA - RBNZ VS FED...

&

z 18 września 2016 

FED VS BOJ - DEVIL VS ANGEL of MAINSTREAM MEDIA...

 

należny nadmienić , iż ROZEGRANIE OWEJ BRYTYJSKIEJ PARTII WALUTOWYCH SZACHÓW nie było jednoznaczne, gdyż  w tym okresie po Schemacie Psa Baskervillów zostały aktywowane kolejne Formacje Techniczne :

W w Str Key Level 1.2850 

&

M w str Key Level 1.3480 - 1.3450 

po utworzeniu której i wyłamaniu w dół z Kanału Wzrostowego ( Key Level 1.33 )   Ostatecznie  rozbite zostały Kluczowe Poziomy  Wsparcia :

 Key Level 1.30 

After BREXIT Min  Str Key Level 1.28  ( 1.2794 )

 

co doprowadziło w konsekwencji do Nocnego Uderzenia w Funta przeprowadzonego przez  Smart Money 

Godziny Nocne w fazie startowej handlu w Azji z Czwartku na Piątek ...

Celowe Uderzenie w Rynek o Relatywnie Niskiej Płynności w godzinach nocny doprowadziło do tzw. UK CABLE FLASH CRASH 

 

CABLE SHOT DOWN  Target ukształtował się w Str Key Level 1.20 ( min 1.1973 ) 

 

Kwestia Otwarta czy chodziło o Strike .1.20 by skasować Zysk z Shorts GBP/USD  i równocześnie odwrócić Pozycje na Longs GBP/USD 

wykorzystując nocny zanik płynności na stricte europejskiej walucie podczas startu azjatyckiej sesji oraz zapewne aktywacje wszelkich zleceń stop loss , których aktywacja zakcelerowała Błyskawiczny Impuls Spadkowy Funta...

by następnie równie błyskawicznie doprowadzić akceleracji Kontry Wzrostowej Funta - długi dolny cień dziennej świecy... (  Impuls Up ze str 1.20 do str 1.25 ) 

 

Reasumując w/w UK CABLE FLASH CRASH z dużym prawdopodobieństwem mógł doprowadzić do tzw Wykończenia  Całej Fazy Spadkowej After BREXIT Day ...

SKALA  DEPRECJACJI FUNTA   - 30 FIGUR ...!!! 

 Down Trend  from   Key Level 1.50  to  Key Level 1.20 ...

skłania do postawienia własnie takiej TEZY ATA ...

tym samym...

Preferowany Scenariusz Warunkowy ATA zakłada  Wyczerpanie Potencjału Spadkowego na GBP/USD...

 

JEDNAK BEZWZGLĘDNA UWAGA  & WARUNEK 

Na Obecnym Etapie oprócz dolnego cienia dziennej świecy ( 4 figury ) konieczne jest ukształtowanie Formacji Odwrócenia Trendu ze Spadkowego na Wzrostowy...

Wzrostowy np  do Marca 2017 , kiedy Procedura BREXIT-u ma być formalnie Aktywowana przez Brytyjczyków ...

zgodnie z...

ATA MIND OVER MARKETS...

ATA MARKET MODEL : 

First...Market Motive...

Second...Market Technical Formation...

 

Motyw -  after BREXIT Complete Down Trend Structure  with Last  FLASH CRASH - błyskawiczne  wykończenie Impulsu Spadkowego z Targetem 1.20 

Formacja Techniczna - np W or Invert 2B w str Key Level 1.20 - chociażby w formie jeszcze jednego wtórnego Shot Down do Str Key Level 1.20 - tym samym utworzenie drugiego dolnego cienia dziennej świecy...

 

Podsumowując...

LAST NIGHT UK CALBE PARANORMAL ACTIVITY była spowodowana przez Celowe Uderzenie Smart Money by doprowadzić do  STRIKE KEY LEVEL 1.20...

 

na rynkowym marginesie...

Teraz Czas 

na 2  Debatę Prezydencką w USA  ( już dziś ) 

&

Sezon Wyników na Wall Street ( start 11.10 ) 

 

Uwaga...jutro in USA Columbus Day zatem aktywność może być ograniczona...

 

 

GBP/USD Daily Charts :

 

27.07.2016 

 

 

 

29.07.2016

 

 

 

2.08.2016

 

 

 

4.08.2016

 

 

 

12.08.2016

 

 

 

16.09.2016

 

 

 

7.10.2016

( uwaga ze względu na przesuniecie czasowe o 1 H Flash Crash jest widoczny w ramach sesji czwartkowej - dodatkowa dzienne świeca jako świeca piątkowa  - Shot Down nastąpił bowiem pomiędzy 24 a 1 w nocy  z czwartku na piątek ) 

 

 

Komentarze (5)
GOLDEN HOLE vs MAINSTREAM GOLD DREAM RALLY...
 Oceń wpis
   

 

W bezpośrednim nawiązaniu do wpisów ATA

z 13 kwietnia 2016...

DXY - STRATEGIC VIEW...NOT SO FAST EURO & GOLD...

&

z  2 października  2016...

WALL STREET & USD - SEPTEMBER BIG PICTURE...

 

Niech za rodzaj wstępu posłuży cytat  z 2 października 2016 - ex ante Last Gold Shot Down :

 "  nie trzeba nikogo zbyt usilnie przekonywać jak Kierunek S&P500 wraz z DXY będzie wywierał  presję na pozostałe Rynki & Aktywa chociażby w podstawowym istotnym pryzmacie DM vs EM...z elementem Segmentu Surowców oraz Kruszców,  w przypadku których nagłaśniany , przez mainstream informacyjny , Wzrost stanowi wręcz " rynkowy pewnik "...  "

 

W/w   ZŁOTY & SREBRNY   " PEWNIK "  , który wręcz w zmasowany sposób był propagowany przez mainstream informacyjny , zadziałał  PERFEKCYJNIE...

Preferowany Scenariusz Warunkowy ATA ukazujący WZROST USD , przez to SPADEK pozostałych Walut oraz Kruszców jest realizowany...

 

na rynkowym marginesie...

one more time...

Szczypta ZŁOTEJ Historii na Blogu ATA :

8.2011 -  strefa szczytów  1900-2000 USD za uncję na GOLD 

GOLD... czy też już GOLDI...

Wstrzeleni w GOLD...!!!

4.2013 -  trend spadkowy

GOLD - 1550 USD The Thin Red Line

6-7-8 &10.2015

GOLD - NO FOOL BUYING NOW...

GOLD vs FED or FED vs GOLD...

GOLDEN SIGN...

SILVER & GOLD VS USD...

 

A przecież de facto  Silny Sygnał Kupna Złota wystąpił pod koniec 2015 w str Psychologicznego Key Level 1000 USD...

Invert 2B & Ending Diagonal  Formations

sensu stricte Invert 2B w strefie dolnego ograniczenia Formacji Klina Końcowego...

dokładnie gdy mainstream  informacyjny słał w inwestycyjny eter groźby przełamania owego 1000 USD i w konsekwencji dalszych spadków...

 

 

Reasumując 

" ZŁOCI INWESTORZY " znaleźli się  obecnie kolejny już raz  na przestrzeni ostatnich miesięcy w  " ZŁOTEJ DZIURZE "...

 

a przecież  Sygnały Ostrzegawcze były bardzo czytelne...

Chronologicznie...

 

Brak Kontynuacji Wzrostu Złota after BREXIT..

BREXIT TIME GAME...Look at Crises History Cards...

 

Brak Wzrostu Złota mimo ukazywanego medialnie  ostatniego  " włoskiego kryzysu bankowego " ...

ITALIAN BANKS - PERFECT ITALIAN JOB...

 

Brak Aprecjacji Złotego Kruszcu  mimo ukazywanego medialnie  " upadku " & " bankructwa " Deutsche Banku...

DEUTSCHE BANK in EYE OF THE MEDIA STORM ...

DEUTSCHE BANK - NEW SPECIAL NEWS - HEDGE FUNDS FEAR ...

DEUTSCHE BANK STRIKES BACK...

 

a w Rynkowej Konsekwencji  - stricte techniczny Sygnał GOLD OFF...

Aktywna Formacja Podwójnego Szczytu - M  w Strefie Key Level 1375 - 1370  USD za Uncję Złota...

 

NOW...

po  ponad 100  Dolarowym Oberwaniu Kursu Złota - 100 USD GOLD SHOT DOWN...

kiedy pojawiają się  jak zawsze  " spóźnione " o ową  Setkę ...Newsy w stylu... " Złoto przestaje lśnić... "

Ku Przemyśleniom...

 

Focus on next Technical Formation...of course GOLDEN like GOLD...!!!

&

Focus on Fibonacci  Ret Zones...!!! 

 

Of course...

Don't forget NEXT BIG MARKET MOTIVES : 

 

 1. Second US Presidential Debate - 9 October

  

 2 . New Earning Season  starts  11 October 

 

&  Neverending Story of  News from FED , ECB & BOJ...

 

 

 

DXY  ,   GOLD  ,   LONG GOLD  ETF  vs  SHORT  GOLD  ETF Charts  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (0)
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

 

Najnowsze wpisy
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
2017-02-23 19:21 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - I
2017-02-23 17:18 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION...
2017-02-18 13:21 TRUMP...PUMP...PUMP...
2017-02-13 12:21 YELLEN in MEDIA FOCUS after TRUMP & ABE...
2017-02-10 15:13 TRUMP VS ABE = USD VS JPY...
2017-02-08 11:48 USD STRIKES BACK - EURO UNDER PRESSURE...
2017-02-05 15:41 WALL STREET DJIA between (REVERSAL ) ISLANDS ...
2017-02-03 13:13 USD - SHERIFF is BACK to CURRENCY TOWN...
2017-01-31 17:28 EUR/USD in FIBONACCI ( DANGER ) ZONE...
2017-01-28 15:44 Nasdaq Media Diamonds - " Heroes are Tired "...
2017-01-23 12:28 TRUMP - 45-TH...from Euphory to Reality...
2017-01-20 11:21 US Banks Warning - Earnings vs SM Reaction - Continuation...
2017-01-15 18:58 Wall Street Warning - Banks Earnings vs Smart Money Reaction
2017-01-13 17:38 URANIUM - MARKET SHINING STAR...
2017-01-08 18:28 TRUMP MOTIVE STORY GOES ON...
2017-01-03 12:00 GLOBAL DOW - ATA PREFERRED 2017 SCENARIO...
2016-12-31 14:44 DJTA - SHOOTING STAR ON WALL STREET SKY...
2016-12-30 10:13 DJTA - RISK OFF FACTOR...
2016-12-23 13:13 GOLD vs USD/JPY in DXY GLOBAL FINAL CURRENCY ROUND...
2016-12-18 12:44 TRUMP US STOCKS RALLY VOLUME WARNING...!!!
2016-12-16 10:53 GOLD - FIRST IMPORTANT TOUCH DOWN...
Najnowsze komentarze
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
2017-06-29 15:48
piotr janiszewski1:
NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
NASDAQ(S) SHORT GAME IS STILL ON...!!!
2017-06-27 19:44
piotr janiszewski1:
UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
WALL STREET WARNING SIGNAL YELLEN: DON'T EXPECT ANOTHER CRISIS IN OUR LIFETIMES ...!!![...]
2017-06-27 15:53
piotr janiszewski1:
UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
Now Waiting for YELLEN.... GLOBAL MARKET " ORACLE " START ACTION AT 19 CET...!!!
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect